Konferencja ATypI 2001
6 gru 2016 14:42

Międzynarodowe stowarzyszenie typograficzne ATypI organizuje dorocznš konferencję, która w tym roku będzie się odbywać w Kopenhadze w dniach od 20 do 23 wrzeœnia. ATypI (Association Typographique Internationale) jest jedynš organizacjš o zasięgu ogólnoœwiatowym, zrzeszajšcš ludzi zwišzanych z typografiš, a w szczególnoœci zajmujšcych się projektowaniem pism drukarskich. Założona we Francji w 1957 roku, dziœ ATypI liczy ponad 400 członków w ponad 30 krajach. Przez wiele lat Polskę w ATypI reprezentował znakomity typograf Roman Tomaszewski, zmarły w 1992 roku. Od marca ub. roku funkcję delegata krajowego Polski w ATypI pełni Adam Twardoch (e-mail: atypi@typ.pl). AT

error: Kopiowanie zabronione!
cript>