Konferencja BachoTEX 2001
6 gru 2016 14:42

W dniach 29 kwietnia Đ 2 maja odbywała się coroczna IX Ogólnopolska Konferencja TEXowa, organizowana przez Polskš Grupę Użytkowników Systemu TEX w oœrodku wypoczynkowym Uniwersytetu Toruńskiego nad jeziorem Bachotek pod Brodnicš. Ponad 60 uczestników słuchało 26 wykładów i komunikatów o pracach zwišzanych z rozwojem systemu TEX służšcego do składania i łamania trudnych publikacji naukowych. Częœć słuchaczy brała też udział w doskonalšcych umiejętnoœci warsztatach. Większoœć wykładowców i słuchaczy pochodziła z polskich oœrodków akademickich i naukowych, ale byli też goœcie z zagranicy: z Czech, Francji, Holandii, Niemiec i Węgier. Już w pierwszym dniu konferencji było bardzo ciekawie: Marcin Woliński przedstawiał eksperymentalne pakiety programowe dla LaTEXa 2. Janusz Bień i Michał Piskorski z Uniwersytetu Warszawskiego mówili o składaniu tekstów wielojęzycznych oraz o pakiecie CJK do składania w językach dalekowschodnich. Jerzy Swianiewicz z Biblioteki Narodowej omówił używany w BN pakiet MAK jako narzędzie do tworzenia danych dla TEXa. Piotr Bolek mówił o przygotowaniu grafiki włšczanej do dokumentów przetwarzanych różnymi odmianami TEXa oraz generowaniu dokumentów formatu PDF z wykorzystaniem pdf (La) TEXa. Pierwszy dzień wykładów zakończyła ponad- dwugodzinna sesja na temat programu Metapost prowadzona przez Hansa Hagena z Holandii i Bogusława Jackowskiego z Gdańska. Wieczorem odbyło się walne zebranie członków GUST. Wybrano nowego prezesa Đ Andrzeja Borzyszkowskiego z gdańskiej filii Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Wiceprezesem GUST został inny PANowiec, Andrzej Icha z Instytutu Oceanologii. Drugi dzień rozpoczęły ciekawe wystšpienia Hansa Hagena i Marcina Wolińskiego, ale clou stanowiły przygotowane przez gdańszczan Bogusława Jackowskiego i Piotra Strzelczyka oraz Janusza Nowackiego z Grudzišdza wykłady o oprogramowaniu Metatype1 służšcym do generowania fontów postscriptowych w formacie Type 1 przy użyciu Metaposta i o lokalizacji fontów Type 1. Sprawy fontowe zamykało wystšpienie Włodzimierza Bzyla z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego o zwišzkach fontów Type 3 z TEXem. Rekreacyjnym przerywnikiem w pracowitym dniu była gra terenowa zorganizowana w okolicznych lasach przez Marka Packa i Piotra Strzelczyka. Zaraz po niej Piotr Strzelczyk, znakomity programista, stanšł w sali zajęć prowadzšc interesujšcy i długi wykład o programowaniu w PostScripcie. Wieczorem Karel Skoupy z Czech i Jerzy Ludwichowski z Uniwersytetu Toruńskiego poprowadzili sesję poœwięconš NTS Đ projektowi nowego systemu składu. Po zmierzchu rozpalono tradycyjne TEXowe ognisko, przy którym ăzajęciaÓ trwały do póŸnej nocy, a dla niektórych do rana. Błyszczały tam talenty wokalno-gitarowe Bogusława Jackowskiego, jego syna Pawła, Stanisława Wawrykiewicza z Trójmiasta, a także Andrzeja Odyńca z warszawskiego MacroSoftu. Przedpołudnie dnia trzeciego zdominowały kwestie œciœle programistyczne poruszane w wystšpieniach Krzysztofa Leszczyńskiego z Centrum Astronomicznego im. Kopernika oraz Marcina Wolińskiego i Marka Ryćki z Wydawnictwa Do. Następnie Janusz Nowacki mówił o pakiecie Poligraf, który jest przydatny w przygotowaniu do naœwietlania publikacji złożonych i złamanych w systemie TEX. PóŸniej znowu o fontach Đ Jackowski, Ryćko i Leszczyński. Konferencję zakończyli Stanisław Wawrykiewicz i Fabrice Popineau z Francji przedstawiajšc najnowsze informacje na temat TEXLive 6. Chętni i nienasyceni wiedzy pozostali na wielogodzinnych warsztatach przy komputerach, które przecišgnęły się na dzień następny. Stanisław Wawrykiewicz przygotował zajęcia z instalacji rozmaitych pakietów TEXowych, a Andrzej Tomaszewski prowadził poszukiwania typograficzne podczas wspólnego projektowania druków akcydensowych. Jak co roku, największy udział w organizowaniu konferencji mieli: sekretarz GUST, niestrudzona Jolanta Szelatyńska i Jerzy Ludwichowski z Centrum Komputeryzacji toruńskiego uniwersytetu, a także Rada Programowa złożona z członków GUST odpowiedzialna za treœć wykładów i prezentacji. Uczestnicy TEXowych spotkań zawsze rozstajš się z żalem i nadziejš na kolejny przyjazd do Bachotka. Wspaniała atmosfera intelektualnej przygody, wysoki poziom merytoryczny zajęć, elementy zabawy, pielęgnacja nawišzanych przyjaŸni i Đ co najważniejsze Đ nieobecnoœć wszechobecnej gdzie indziej komercji sš cennymi walorami tych spotkań. Treœć większoœci referatów i wykładów można znaleŸć w Biuletynie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX, zeszyt 16 (2001). Więcej informacji także na internetowej stronie http://www.gust.org.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>