Konferencja nt. kierunków rozwoju polskiej poligrafii
6 gru 2016 14:50

W związku z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii oraz zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi w branży poligraficznej, przedstawiciele środowisk naukowych i branżowych polskiej poligrafii i opakowań podjęli decyzję o zorganizowaniu w kwietniu przyszłego roku konferencji dotyczącej stanu obecnego i kierunków rozwoju branży w Polsce. Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 8-9 kwietnia 2010 roku; będzie poświęcona analizie sytuacji na rynku poligrafii i opakowań, potencjalnym kierunkom rozwoju oraz sposobom przezwyciężania problemów stojących obecnie przed branżą, w tym zwiększenia roli poligrafii jako gałęzi nauk technicznych. Skład Komitetu Organizacyjnego imprezy tworzą przedstawiciele: Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego; Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań; Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej; Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz: Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP, Polskiej Izby Druku i Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na spotkaniu w dniu 18 sierpnia br. Komitet Organizacyjny wstępnie określił zakres i program konferencji. W skład Rady Programowej konferencji wejdą specjaliści z branż poligraficznej i opakowaniowej. Opracowano na podstawie informacji Komitetu Organizacyjnego

error: Kopiowanie zabronione!
cript>