Konferencja Poligraficzna 2003
6 gru 2016 14:42

Polska Izba Druku przy udziale Międzynarodowych Targów Poznańskich organizuje w dniach 9-10 kwietnia 2003 roku w czasie targów POLIGRAFIA 2003 konferencję poligraficznš pod tytułem: ăJakoœć w poligrafii Đ jeden cel, różne drogi i interpretacjeÓ. Z inicjatywy prezesa Polskiej Izby Druku i przewodniczšcego Sekcji Wystawców PID utworzono Komitet Organizacyjny w składzie: Jerzy Hoppe (PID), Krzysztof Pindral (Heidelberg Polska), Marek Pułtorak (Agfa Sp. z o.o.), Jarosław Stradowski (Reprograf), Przemysław Trawa (MTP) oraz Radę Programowš konferencji, w skład której wchodzš: Tomasz Dšbrowa (IPPW), Tadeusz Figurski (Reprograf), Jacek Hamerliński (Agfa Sp. z o.o.), Jerzy Hoppe (COBRPP), Stefan Jakucewicz (IPPW), Andrzej Palacz (ăWydawcaÓ), Tomasz Pawlicki (Heidelberg Polska). Organizatorzy przewidujš udział około 250 uczestników reprezentujšcych œrodowisko zawodowe, do którego adresowana jest tematyka konferencji Đ poligrafów i wydawców Đ oraz wszystkich tych instytucji, firm i osób, które sš zwišzane z poligrafiš. Jednym z celów konferencji jest stwarzanie warunków właœciwego przygotowania się branży poligraficznej do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej. Projekt tematyki konferencji: I dzień Đ referaty autorskie 1. Jakoœć w poligrafii Đ jeden cel, różne drogi i interpretacje. 2. Standardowe warunki współpracy przy wykonywaniu usług poligraficznych. 3. Projektowanie produktu poligraficznego. 4. Przygotowanie i realizacja produkcji. 5. Kontrola jakoœci w procesie produkcyjnym. 6. Jakoœć w nowych technologiach poligraficznych. 7. Zarzšdzanie i sterowanie procesem produkcyjnym. II dzień (seminaryjny) Đ bloki tematyczne 1. Organizacja procesu pracy przedsiębiorstwa poligraficznego. 2. Zagadnienia utrzymania i kontroli jakoœci. 3. Nowe technologie. 4. Materiały, procesy i zagadnienia ochrony œrodowiska. 5. Introligatornia wobec współczesnych wymogów zleceniodawców. W ramach bloków tematycznych w drugim dniu wygłaszane będš referaty przedstawicieli firm œciœle nawišzujšce do tytułu konferencji. Jednym z partnerów medialnych konferencji jest Poligrafika. Wszelkie pytania prosimy kierować bezpoœrednio do Biura Polskiej Izby Druku, ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa, tel. 624 87 49, fax 620 02 81 w. 497, e-mail: izbadruku@izbadruku.org.pl. Informacje znajdziecie Państwo również na stronie internetowej PID pod adresem: www.izbadruku.org.pl/konf2003. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tej imprezie. Komitet Organizacyjny i Rada Programowa

error: Kopiowanie zabronione!
cript>