Kongres FEDES w Budapeszcie
6 gru 2016 14:42

W Budapeszcie odbył się kongres Europejskiego Zrzeszenia Przemysłu Opakowań Giętkich FEDES 2001. Poprzednie kongresy miały miejsce w Barcelonie (1999) oraz na Krecie (2000). W kongresie w Budapeszcie uczestniczył Mirosław Bohdan, prezes zarzšdu i dyrektor generalny zakładu produkcyjnego ERG-PAK w Oławie. Dyrektor Bohdan wygłosił podczas kongresu referat charakteryzujšcy przemysł opakowań giętkich w Europie Œrodkowo-Wschodniej oraz okreœlił wzrost tego rynku. Następnie scharakteryzował polski przemysł opakowań i jego rozwój w ostatnich latach. Tekst tego wystšpienia zostanie opublikowany w kolejnym zeszycie Poligrafiki. AB