Konkurs Lider Zarzšdzania Zasobami Ludzkimi rozstrzygnięty!
6 gru 2016 14:42

26 wrzeœnia oficjalnie ogłoszone zostały wyniki III Đciej edycji Konkursu Lider Zarzšdzania Zasobami Ludzkimi (LZZL) organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Honorowy patronat nad tegorocznš edycjš konkursu sprawował Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski. Promotorem i opiekunem wszystkich edycji konkursu jest prof. Leszek Balcerowicz, prezes NBP. Celem programu LZZL jest propagowanie wiedzy i najlepszych doœwiadczeń w zakresie zarzšdzania zasobami ludzkimi. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w hotelu Jan III Sobieski w Warszawie, laureaci odebrali z ršk prof. Stanisławy Borkowskiej nagrody. Otrzymały je także firmy zwišzane z naszš branżš: Xerox Polska Sp. z o.o. Đ bursztynowa statuetka za kreowanie kapitału ludzkiego; Polska Wytwórnia Papierów Wartoœciowych S.A. Đ bursztynowa statuetka za program produktywnoœci pracy; Computerland S.A. Đ bursztynowa statuetka za nowoczesne metody ZZL. Firma Xerox Polska już po raz drugi znalazła się w grupie organizacji, które zdaniem ekspertów odnoszš największe sukcesy w tej dziedzinie zarzšdzania. W poprzedniej edycji konkursu firma została nagrodzona bursztynowš statuetkš 2001 za szkolenia i rozwój personelu. Opracowano na podstawie informacji firmy Xerox