Konkurs na iluminację strony Biblii rozstrzygnięty
6 gru 2016 14:47

W 2005 roku Muzeum Drukarstwa Warszawskiego zorganizowało pierwszą edycję konkursu na iluminację strony Biblii wspólnie z TYPO-Oficyną Firet, której właściciel Wiktor Krzysztoporski był pomysłodawcą tego wydarzenia. Patronat nad konkursem sprawował prezydent m.st. Warszawy Lech Kaczyński, a patronat medialny – Poligrafika. Było to zaproszenie publiczności do poznania szczególnego piękna zawartego w kartach papieru czerpanego z tekstem wydrukowanym ruchomą czcionką Mistrza Jana Gutenberga. Konkurs miał za zadanie wyłonić pracę, która powielona nowoczesnymi technikami stanowiłaby niekonwencjonalną pomoc dla szkół wszystkich stopni. W obecnej edycji konkursu Muzeum Drukarstwa wspólnie z zespołem jurorów wypracowało nowe założenia (informację na ten temat zamieściliśmy w Poligrafice nr 5/2007). Konkurs zarówno w obecnej, jak i poprzedniej edycji miał charakter zamknięty; rozgrywał się w dwóch kategoriach. Graficy otrzymali kartę (wydrukowaną przez Muzeum Drukarstwa) ze wstępem do Psalmów Jana de Torqemady – druk Kaspra Straubego z 1475 r. W pierwszej kategorii graficy mogli pokazać swoją osobowość twórczą zachowując formułę dawnych iluminacji, a jednocześnie znaleźć nowe rozwiązania w ramach starych konwencji. W drugiej mogli wydrukować dowolny fragment z Psalmów i zinterpretować go we własny sposób, poszukując nowego, współczesnego spojrzenia na Biblię, nowej, niekonwencjonalnej wypowiedzi artystycznej. Ponadczasowy sens Psalmów będących komentarzem do Biblii stanowi punkt wyjścia do pełnej wypowiedzi artysty, dlatego też organizatorzy zwrócili się przede wszystkim do dojrzałych pod względem artystycznym i emocjonalnym artystów. Celem było poszukiwanie współczesnej odpowiedzi na ponadczasowy wymiar Psalmów. Starodruk łączył, symbolizował i uosabiał tę treść. Nowy druk, nowe graficzne spojrzenie miało stworzyć współczesną wizję iluminacji i druku. Rezultatem były prace niezwykłe, niektóre na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Organizatorzy zwrócili się do 22 grafików, prace przysłało 10. Złożono 10 prac w kategorii pierwszej konkursu i 6 w drugiej. Znakomity grafik Andrzej Heidrich przysłał trzy prace (jedną w kategorii pierwszej i dwie w drugiej). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 9 listopada ub. r. w siedzibie Muzeum Drukarstwa. Jury w składzie: Franciszek Starowieyski (przewodniczący), Michał Hilchen, Małgorzata Naimska, Barbara Rogalska, Wiesław Rosocha, Andrzej Tomaszewski przyznało: – nagrody w kategorii pierwszej i drugiej Hannie Koreckiej, absolwentce wydziału grafiki ASP w Warszawie; nagrodę za pracę obejmującą obie kategorie konkursu przyznano Piotrowi Młodożeńcowi, absolwentowi ASP w Warszawie. Wyróżnienie otrzymał Rafał Dmochowski, absolwent ASP w Warszawie. Wszyscy laureaci to dyplomanci prof. Henryka Tomaszewskiego, choć z różnych roczników. – Wyróżnienie specjalne za trzy prace nadesłane na konkurs przypadło Andrzejowi Heidrichowi. Poligrafika była patronem medialnym także tej edycji konkursu. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom Muzeum Drukarstwa planuje na drugą połowę stycznia br. Opracowano na podstawie informacji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego