Konkurs, szkolenia, Unia…
6 gru 2016 14:43

Rok 2003 jest dla naszego czasopisma rokiem szczególnym, obchodzimy bowiem 55-lecie wydawania Poligrafiki. Z tej okazji postanowiliœmy zorganizować konkurs, który nie tylko wyłoni najlepszš drukarnię offsetowš w Polsce, ale też będzie promocjš firm nowoczesnych, stawiajšcych na innowacje, niebojšcych się zmian w swojej działalnoœci. Stšd tytuł konkursu: LIDER NOWYCH TECHNOLOGII. W roku 2003 jest on skierowany do drukarń stosujšcych płyty CtP. Mamy nadzieję, że wezmš w nim udział wszyscy ci, dla których rynek europejski stanowi szansę i wyzwanie. Dlatego też wœród nagród dla zwycięzcy na szczególnš uwagę zasługuje nieodpłatna kampania reklamowa w kilku tytułach europejskiej prasy poligraficznej. Sšdzimy, że pokazanie się na łamach najważniejszych magazynów branżowych Rosji, Ukrainy, Niemiec czy Szwajcarii będzie dla wielu naszych zakładów bardzo atrakcyjne. Informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo we wszystkich naszych mediach: w zeszycie (s. 6), na stronie internetowej oraz w cotygodniowych serwisach e-mailowych. Zgłoszenia udziału w konkursie można przesyłać do 10 listopada. A skoro o Europie mowa, mamy dla Państwa innš nowš propozycję Poligrafiki: cykl szkoleń na temat funduszy pomocowych dla firm poligraficznych pod wspólnš nazwš ăEuroszansa dla poligrafiiÓ. Mamy nadzieję, że imprezy te, organizowane w formie warsztatów, będš znakomitš okazjš do poszerzenia wiedzy na temat pozyskiwania funduszy przed- i poakcesyjnych. Wœród prowadzšcych warsztaty znajdš się eksperci z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci i Regionalnych Instytucji Finansowania. Pierwsze ăeurowarsztatyÓ Poligrafiki planowane sš podczas 7. Targów Ksišżki w Krakowie. Szczegóły Đ już wkrótce na naszych łamach. Z kolei drukarnie i wydawnictwa zainteresowane podniesieniem sprzedaży i poprawš współpracy zapraszamy na szkolenia pt. ăZrozumieć wydawcę Đ zwiększyć sprzedaż. Skuteczny marketing usług poligraficznychÓ, organizowane przez Metapress przy współpracy Poligrafiki. Mamy nadzieję, że takie zagadnienia jak wzajemne oczekiwania drukarzy i wydawców, eksport usług poligraficznych czy nowe technologie poligraficzne przycišgnš wielu uczestników. Szczegółowe informacje znajdujš się na s. 8. Głęboko wierzymy, że nasze nowe inicjatywy spotkajš się z Państwa zainteresowaniem i pozwolš na poszerzenie Waszej wiedzy i kwalifikacji. Zwłaszcza że po kolejnym trudnym roku czeka nas rok wejœcia Polski do Unii Europejskiej. Rok 2004 to z jednej strony rok nadziei, z drugiej Đ obaw. Oby tych drugich było jak najmniej.