Korzystna współpraca polsko-holenderska
6 gru 2016 14:56

Holenderska firma Rietstack jest producentem maszyn i urządzeń do przetwarzania papieru i etykiet w układzie rola-arkusz. Firma oferuje m.in. urządzenia do cięcia, liczenia, układania w stosy, klejenia oraz pakowania w kartony etykiet biurowych oraz papieru. Ponadto produkuje całą gamę stołów odbiorczych instalowanych w linii z maszynami drukującymi lub urządzeniami konfekcjonującymi. W ostatnich latach szczególne zainteresowanie klientów budzą urządzenia budowane w kooperacji z polską firmą Lesko Engineering do przetwarzania etykiet in mould, wet glue, cut&stack i innych – m.in. platynek oraz kartoników. Dzięki połączeniu maszyn sztancujących z systemem wykrawania w registrze off-line firmy Lesko Engineering ze stołami odbiorczymi/stakerami firmy Rietstack możliwa jest efektywna produkcja każdego rodzaju etykiet arkuszowanych. Oddzielenie procesu drukowania od procesu wykrawania i układania w stosy przełożyło się na uzyskanie znacznie wyższych prędkości produkcyjnych oraz ograniczenie do minimum strat materiału. Obecnie firma Rietstack proponuje urządzenia serii IRS o szerokości roboczej w zakresie od 280 mm do 530 mm, co jest zgodne z programem firmy Lesko Engineering. Standardowo maszyny są przygotowywane do odbioru maksimum 4 strumieni etykiet. W zależności od wymagań klientów konfiguracja obu maszyn wchodzących w skład linii konwertującej jest indywidualnie uzgadniana, tak by spełnić ich specyficzne potrzeby. W przypadku maszyny sztancującej Lesko Engineering modyfikacje te dotyczą: wykonania sztancy rotacyjnej adaptowanej do cylindrów magnetycznych klienta; konstrukcji zespołu nawijaka ażuru; systemów cięcia wzdłużnego; zespołu nawijaka (z jednym lub dwoma nawijakami bądź układ semi turret) itd.; systemów kontrolnych itp. Produkowane przez firmę Rietstack stoły odbiorcze/stakery mogą być wykonane w kilku wersjach zależnie od oczekiwań klienta w zakresie automatyzacji procesu odbioru wysztancowanych etykiet, ich wymiarów oraz właściwości podłoży (elektrostatyka). Oprócz podstawowego transportera odbiorczego wyposażonego w zamontowany na stałe stół odbiorczy, dostępne są stoły z automatycznie opuszczanym stołem odbiorczym oraz układem popychacza do wysunięcia gotowego stosu/stosów etykiet oraz systemy z układaniem wysokich stosów arkuszy do dalszego przetwarzania. Maksymalna prędkość produkcyjna maszyn IRS zależy od właściwości fizycznych konwertowanego materiału (m.in. elektrostatyka, poślizg etykiet związany z zastosowanym lakierem oraz wielkość produkowanych etykiet i ich kształt). W przypadku produkcji najtrudniejszych etykiet IML bądź cut&stack drukowanych na materiałach syntetycznych mieści się w zakresie od 50 do 120 m/min. W przypadku przetwarzania etykiet papierowych bądź sztancowania w registrze materiałów samoprzylepnych urządzenie może pracować z prędkościami dochodzącymi do 150 m/min. Minimalna długość etykiet, jakie mogą być odbierane w arkuszu, wynosi około 40 mm, natomiast maksymalna może przekroczyć 600 mm, co wynika z obwodu cylindra magnetycznego. Ponadto w przypadku produkcji etykiet prostokątnych oprogramowanie maszyny sztancującej wchodzącej w skład linii pozwala na programową zmianę długości odcięcia bez konieczności wymiany cylindra arkuszującego. Oprogramowanie to pozwala na konwertowanie materiału na arkusze o długości przekraczającej obwód cylindra arkuszującego. W przypadku wyposażenia maszyny w układ cięcia wzdłużnego zainstalowany przed układem nip-roll możliwa jest produkcja kilku strumieni etykiet prostokątnych bez konieczności używania dedykowanych blach wykrojnikowych. Firma Rietstack oprócz dostawy kompletnych linii produkcyjnych oferuje swoim klientom doradztwo w zakresie wdrożenia nowych produktów, instalację i szkolenie w zakresie ich obsługi, jak również serwis po dostawie we współpracy z jej dostawcą, firmą Lesko Engineering. Opracowano na podstawie materiałów firmy System P