Kostrzyn Paper jednš z najlepiej zarzšdzanych firm
6 gru 2016 14:42

Firma Kostrzyn Paper SA znalazła się w tym roku na 17. miejscu listy najlepiej zarzšdzanych polskich firm Đ ăListy 300Ó Đ publikowanej co roku przez miesięcznik ăPolish MarketÓ. Kryteria kwalifikacyjne to m.in.: dynamika przychodów, płynnoœć, relacja inwestycji do przychodów, wydajnoœć pracy. Lista jest sporzšdzana przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Centrum Informacji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki. Minister tego resortu Jacek Piechota w liœcie przewodnim stwierdził, że firmy z tej listy mogš bez obaw myœleć o działaniu na rynkach europejskich. Komentujšc obecnoœć Kostrzyn Paper w gronie wyróżnionych firm Tadeusz Łysiak, dyrektor produkcji KP SA, podkreœlał kluczowš rolę koncernu Trebruk AB oraz osoby wieloletniego prezesa Lecha Buzalskiego w rozwoju firmy. Przypomniał również, że po zakupie kostrzyńskiej papierni przez Trebruk AB nastšpiły olbrzymie zmiany organizacyjne. Jeœli natomiast chodzi o produkcję, przede wszystkim wzrosła jej jakoœć: zmieniono technologię, zmodernizowano maszyny; wzbogacono także ofertę produktów (gramatury od 60 g/m2 do 200 g/m2). Pozwoliło to firmie zwiększyć sprzedaż i wejœć na rynki zachodnie. Co równie ważne, Kostrzyn Paper zmienił wiele na lepsze w dziedzinie ochrony œrodowiska: w przeszłoœci zaliczany do mało zaszczytnej grupy ătrucicieliÓ, obecnie może służyć za wzór zakładu przyjaznego œrodowisku; m.in. uzyskał certyfikat zarzšdzania œrodowiskiem ISO 14001 jako pierwszy w branży papierniczej w Polsce. Opracowano na podstawie czasopisma ăKormoranÓ nr 18/2002