KPG zamyka polskie przedstawicielstwo
6 gru 2016 14:42

KPG zamyka polskie przedstawicielstwo 6 grudnia ub.r. wiele emocji w rodzimym œwiatku poligraficznym spowodowała informacja firmy Kodak Polychrome Graphics o likwidacji polskiego przedstawicielstwa. Jak napisano w oficjalnym komunikacie dla klientów, europejska centrala KPG podjęła decyzję o przekazaniu kontaktów z klientami oraz praw do dystrybucji swoich produktów firmie Reprograf. Tym samym od 1 stycznia tego roku Reprograf de facto przejšł działalnoœć prowadzonš do tej pory przez Kodak Polychrome Graphics Poland. Reprograf otrzymał bazę danych klientów obsługiwanych przez biuro KPG, przejšł także obsługę magazynu spółki. Porozumienie zawarte przez Reprograf z Kodak Polychrome Graphics oznacza, że od nowego roku firma ta jest wyłšcznym sprzedawcš filmów produkowanych przez KPG, zajmuje się także Đ choć już nie na prawach wyłšcznoœci Đ sprzedażš chemii drukarskiej, płyt analogowych i cyfrowych oraz systemów odbitek próbnych Approval. Co bardzo istotne, płyty offsetowe KPG będš w dalszym cišgu rozprowadzane za poœrednictwem istniejšcej sieci dealerskiej, składajšcej się z siedmiu firm. W zwišzku z powyższym z dniem 31 grudnia 2001 r. zakończyło swojš działalnoœć warszawskie biuro KPG. Dotychczasowy dyrektor KPG Poland, Krzysztof Malec, będzie nadzorował interesy firmy na terenie Polski jako specjalny pełnomocnik, jest też likwidatorem spółki. Decyzja KPG wywołała poruszenie nie tylko wœród polskich klientów firmy, ale także wœród jej dotychczasowych dealerów, którym przybył kolejny, doœwiadczony konkurent. Prezes Reprografu Jarosław Stradowski twierdzi, że na podjętš przez KPG dezycję złożyło się kilka czynników: Po pierwsze nie od dziœ jesteœmy znani decydentom w europejskiej centrali KPG. Sami do tej pory sprzedawaliœmy niewielkie iloœci filmów tej firmy. Doceniono też nasze 10-letnie doœwiadczenie w sprzedaży filmów i niemały udział rynkowy w tym asortymencie. Jednak na decyzji zaważyło niedawne przejęcie Imation przez KPG. A chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że Reprograf ma przeważajšcy udział w sprzedaży prooferów Imation w Polsce. Jarosław Stradowski przypomina, że podobnš restrukturyzację przeprowadza obecnie wiele firm na całym œwiecie zastępujšc przedstawicielstwa sprawnš sieciš dystrybucyjnš. Teraz przyszła pora na podobne ruchy w Polsce i my jesteœmy ich beneficjentem. Uważam, że pod względem potencjału jesteœmy odpowiednim partnerem dla takiej firmy jak KPG, zwłaszcza jeœli wzišć pod uwagę nowš siedzibę z ogromnym magazynem wysokiego składowania, do której przeniesiemy się latem bieżšcego roku. Interesujšco wyglšgajš plany Reprografu w zakresie oferty produktowej KPG. Po pierwsze wyłšcznoœć na filmy została zasugerowana przez KPG, a nie zastrzeżona przez nas Đ podkreœla Jarosław Stradowski. Đ Przypomnę też, że istnienie przedstawicielstwa KPG nie oznaczało przymusu zaopatrywania się w tej firmie. Klient miał do wyboru: zakup bezpoœrednio w centrali, u dealera lub w KPG Poland. Z pewnoœciš będziemy chcieli zaopatrywać wszystkie te firmy, które kupowały do tej pory materiały w KPG Poland. Nie zamierzamy na pewno konkurować z siedmioma działajšcymi już w Polsce dealerami. A jak szef Reprografu widzi sprzedaż sprzętu? Jeœli chodzi o proofery, Imation mieliœmy już w ofercie, więc Approval tylko poszerzy nasz asortyment. Natomiast nie przewiduję sprzedaży naœwietlarek termicznych Creo. Promujemy urzšdzenia firmy basysPrint i mimo wieloletnich zwišzków firm KPG i Creo podjęliœmy decyzję o niesprzedawaniu sprzętu kanadyjskiego producenta. *** Sytuacja zwišzana z zamknięciem polskiego przedstawicielstwa KPG wywołała wiele emocji. W uzasadnieniu decyzji o likwidacji firmy nie ma mowy o jej złej kondycji finansowej czy niezadowalajšcych wynikach ze sprzedaży. Z zainteresowaniem całej sytuacji przyglšdajš się najwięksi konkurenci KPG Đ Agfa i Fuji, jak również obecni dealerzy płyt KPG. Jedno jest pewne: z odpowiedziš na pytanie, czy i jak zaistniała sytuacja wpłynie na udziały rynkowe Kodak Polychrome Graphics w Polsce, będziemy musieli poczekać kilka miesięcy. Na razie najważniejsze jest zachowanie cišgłoœci dostaw do klientów.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>