Kraków Đ kolejne zebranie Sekcji Poligrafów SIMP
6 gru 2016 14:43

W dniu 25 czerwca br. odbyło się kolejne wyjazdowe zebranie plenarne zarzšdu Sekcji Poligrafów SIMP Đ tym razem w Krakowie. Gospodarzem było kierownictwo Drukarni Kolejowej. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczšcy oddziałów i kół terenowych. Program spotkania przewidywał: Ľ po przywitaniu obecnych przez prezesa Zarzšdu kol. Kazimierza Stępniewskiego Đ informację prezesa Drukarni Kolejowej Józefa Marksa o działalnoœci i wynikach zakładu; Ľ informację o działalnoœci Oddziału Krakowskiego Sekcji (kol. K. Marzec); Ľ informację dotyczšcš opracowania wydawnictwa nt. 50-lecia Sekcji (kol. kol. A. Januszkiewicz, B. Wołkanowska-Chrebor); Ľ informację o aktualnej sytuacji w Oddziale Gdańskim Sekcji (kol. kol. M. Chyła i T. Serocki); Ľ informację dotyczšcš aktualnego stanu członków naszej Sekcji (kol. M. Kryczka); Ľ informację o przebiegu uroczystoœci z okazji 50-lecia Sekcji w oddziałach Bydgoszcz-Inowrocław (kol. kol. A. Szaefer i T. Chęsy) oraz w Łodzi (kol. A. Kułakowski); Ľ sprawy wniesione i różne. Nie wszystkie tematy z założonego programu mogły być omówione ze względu na nieobecnoœć referentów. Uczestnicy zebrania mieli możliwoœć zwiedzenia drukarni, zapoznania się z jej wyposażeniem i profilem produkcji. Swego rodzaju sensacjš było to, iż obok nowoczesnych maszyn drukujšcych MAN Roland 200 pracowały też (drukujšce, w znakomitym stanie) typograficzne maszyny Victoria 800 ze stażem chyba ponad 20-letnim. Cały, tak zróżnicowany wiekiem park maszynowy działa sprawnie i dobrze œwiadczy o załodze i kierownictwie, o rozumnym działaniu. Wykonuje się tutaj niełatwš produkcję (druki numerowane o œcisłym zarachowaniu, stosowanie hologramów itp.) w pomieszczeniach, gdzie panujš niełatwe warunki pracy. Decyzja Zarzšdu Sekcji Poligrafów SIMP o organizowaniu wyjazdowych zebrań stwarza możliwoœci poznania różnych drukarń, mniej i bardziej nowoczesnych oraz wymiany poglšdów Đ co w czasach ostrej konkurencji nieczęsto jest możliwe. A może warto rozpatrzyć propozycję, by na takie spotkania w terenie zapraszać dodatkowo szefów drukarń danego oœrodka. Byłaby możliwoœć uatrakcyjnienia spotkania, a także zdobycia przez zarzšd Sekcji dodatkowego rozeznania co do aktualnych problemów, z jakimi borykajš się drukarnie w różnych regionach. AB

error: Kopiowanie zabronione!