Król Szwecji uruchomił nowš maszynę w firmie Holmen
6 gru 2016 14:42

Pod koniec wrzeœnia w zakładzie papierniczym Hallsta należšcym do koncernu Holmen miała miejsce uroczystoœć uruchomienia nowej maszyny produkujšcej papier niepowlekany typu MF. W uroczystoœci wzišł udział król Szwecji Karol XVI, który oficjalnie uruchomił nowš maszynę, będšcš największš i najbardziej wydajnš na œwiecie (330 tys. t/rok) maszynš wytwarzajšcš papier magazynowy typu MF. Nowa maszyna przechodziła testy od kwietnia, zaœ po wakacyjnej przerwie produkcja z jej wykorzystaniem ruszyła pełnš parš. Zdaniem prezesa koncernu Holmen, Gorana Lundina: poprawa jakoœci produktów wytwarzanych w fabryce Hallsta umocni pozycję firmy Holmen jako dostawcy wyrobów papierowych o dużym stopniu białoœci. Na podstawie dotprint.com opracował SS