LŸscher ăroœnieÓ na targach drupa 2004
6 gru 2016 14:43

Szwajcarski producent zapowiada premierę następnego produktu z rodziny VLF. Jest niš płaska drukarka atramentowa, której maksymalny format zadruku wynosi 3500 mm x 3050 mm. Urzšdzenie pod nazwš JetPrint drukuje w technologii ink-jet atramentami utrwalanymi promieniowaniem UV. Drukarka, zainstalowana na wielkoformatowym stole podciœnieniowym, używa głowic Spectra PIEZO z 1024 dyszami dla każdej barwy druku. Używa ona 4, 6 lub 8 (albo 2 x 4) atramentów SunJet utrwalanych promieniowaniem UV. JetPrint jest w stanie zadrukowywać każde sztywne lub elastyczne podłoże o gruboœci do 80 mm. Na urzšdzeniu można jednoczeœnie zadrukowywać kilka podłoży o różnych formatach. JetPrint osišga rzeczywistš rozdzielczoœć drukowanego obrazu 400x400 dpi przy wydajnoœci do 100 m2 na godzinę (przy użyciu 8 atramentów). LŸscher zapowiada również premierę naœwietlarki CtP XPose! 190. Format płyt (2060x1560 mm), które może naœwietlać urzšdzenie, umożliwia zastosowanie tej naœwietlarki do przygotowywania form drukowych dla maszyn drukujšcych wielkoformatowe plakaty. Przy rozdzielczoœci naœwietlania 600 dpi XPose! 190 jest zdaniem producenta najszybszš dostępnš na rynku naœwietlarkš z ręcznym ładowaniem płyt. Do innych naœwietlarek CtP z rodziny Xpose!, które będš prezentowane na stoisku należy również XPose! 75, wykorzystywana w produkcji opakowań, etykiet i innych wymagajšcych wysokiej jakoœci akcydensów do naœwietlania płyt termicznych w formatach 4-up i 6-up. Możliwoœci XPose! 130, która naœwietla płyty termiczne w formacie 8-up dla zastosowań w segmencie druku komercyjnego i opakowaniowego, będš demonstrowane na dwóch naœwietlarkach wspomaganych przez w pełni automatyczny system do ładowania i odbierania płyt. Podczas wystawy LŸscher zamierza pobić rekord wydajnoœci VLF Xpose! 160 przy użyciu nowo opracowanej głowicy laserowej zawierajšcej 128 diod laserowych. Dotychczasowego rekordu, wynoszšcego 44 płyty w formacie 8-up naœwietlane w trybie podwójnym (dual mode) oraz 20 płyt w formacie 16-up na godzinę nikomu nie udało się, jak dotychczas, pobić. Firma LŸscher zachęca konkurencję do pobicia rekordu przy zastosowaniu tych samych parametrów produkcji płyt. W dziedzinie cyfrowego wytwarzania form sitodrukowych firma zademonstruje urzšdzenie JetScreen, które wytwarza formy drukowe dla techniki sitodrukowej poprzez naniesienie obrazów z kryjšcego ciepłego wosku w technologii ink-jet na powierzchnię œwiatłoczułej emulsji naniesionej na siatkę. JetScreen będzie prezentowane podczas produkcji form w formacie 4,5x2,6 m, lecz urzšdzenie może być dostarczane w formatach do 8,0 x 3,8 m. Ponadto istnieje możliwoœć jednoczesnego wytwarzania, załadunku oraz rozładunku minimum dwóch ram w dużym formacie ułożonych jedna obok drugiej. Tegoroczne stoisko firmy LŸscher o łšcznej powierzchni 370 m2 jest największym stoiskiem, jakie firma wynajęła w historii uczestnictwa w targach drupa i stanowi odzwierciedlenie sukcesu na rynku sprzedaży systemów CtP, osišgniętego po targach drupa 2000. Od tamtej chwili firma LŸscher sprzedała na œwiecie ponad 500 systemów CtP. Opracowano na podstawie materiałów firmy LŸscher *** LŸscher inwestuje we flekso Szwajcarska firma LŸscher, znana z produkcji systemów CtP dla offsetu i sitodruku, wchodzi na rynek fleksografii. Ruch ten jest zwišzany z przejęciem brytyjskiego producenta naœwietlarek do płyt fleksograficznych Đ ZED Instruments. Zdaniem Hansa LŸschera urzšdzenia ZED Instruments znakomicie uzupełniš ofertę firmy: Ten zakup stanowi częœć naszej strategii wzrostu Đ przejmowanie kolejnych firm i technologii, które pozwolš na wzmocnienie aktualnych możliwoœci firmy. W zwišzku z przejęciem nazwa firmy zostanie zmieniona na LŸscher Flexo, a samo przedsiębiorstwo zostanie przeniesione do Thame. Na targach drupa zostanie zaprezentowany system grawerowania laserowego FlexPose!Direct, z nowej palety produktów LŸscher pokaże też system produkcji płyt fleksograficznych oparty na istniejšcych rozwišzaniach firmy w zakresie CtP. Na podstawie dotprint.com opracował SS