Laboratorium Print Coatings Polska 
15 wrz 2021 08:28

Print Coatings Polska Sp. z o.o. jest doświadczonym producentem lakierów dla całej gałęzi przemysłu poligraficznego. Lakiery pełnią szczególną funkcję w wyrobie opakowaniowym. Jako ostatnia powłoka materiałów opakowaniowych chronią je przed czynnikami zewnętrznymi, ale także nadają opakowaniom większą wyrazistość i głębię kolorów. Od ponad 10 lat nasza firma może pochwalić się zaufaniem klientów na całym świecie. Podejście oparte na ukierunkowaniu na odbiorcę naszych produktów zapewniło nam reputację producenta wysokiej jakości lakierów. Produkujemy lakiery dyspersyjne błyszczące, matowe oraz lakiery UV. 

Od początku firma Print Coatings Polska Sp. z o.o. inwestowała w celu ulepszenia jakości produktów poprzez ciągłe unowocześnianie wyposażenia hali produkcyjnej oraz Laboratorium Kontroli Jakości. Specjalistyczna aparatura umożliwia kompleksowe badania zarówno dostarczanych surowców, jak i własnych gotowych wyrobów. Postęp technologiczny w poligrafii jest z roku na rok coraz bardziej dynamiczny, dlatego też nasza firma, by sprostać tym wymaganiom, ciągle udoskonala i uaktualnia swoją ofertę. Najnowsze technologie w połączeniu z doskonałą wiedzą naszych pracowników, zarówno praktyczną, jak i merytoryczną, doprowadziły do powstania Laboratorium Badawczo-Rozwojowego, które wsparte funduszami europejskimi pozwoliło stworzyć jedną z najnowocześniejszych jednostek zdolną do badań lakierów, farb oraz podłoży mających zastosowanie w przemyśle poligraficznym.

Od roku 2019 prowadzimy również działalność komercyjną dotyczącą badań opakowań i ich poszczególnych komponentów. Zdobywane praktyczne doświadczenie, częste szkolenia pracowników naszego LB-R Print Coatings oraz zakup najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego pozwalają nam sprostać najtrudniejszym wyzwaniom w zakresie prowadzenia badań opakowań oraz innych wyrobów poligraficznych. Dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem analitycznym, w tym: chromatografami gazowymi, cieczowymi, urządzeniem wytrzymałościowym z różnymi modułami, automatycznymi aplikatorami farb i lakierów oraz wieloma innymi urządzeniami niezbędnymi w badaniach.

Bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek to fundamentalna zasada, która powinna przyświecać każdej, szczególnie masowej, produkcji. Dotyczy ona także opakowań. Opakowanie mające styczność z produktami spożywczymi może być rozpatrywane dwutorowo – jako wyrób samoistnie wprowadzany na rynek oraz jako produkt inherentnie związany z zapakowaną żywnością. Opakowania przeznaczone do żywności powinny być szczególnie bezpieczne, co jest możliwe tylko poprzez przestrzeganie licznych regulacji prawnych w tym zakresie. Przyjęto w nich, że bezpieczne opakowanie powinno charakteryzować zminimalizowane ryzyko wyrządzenia szkody użytkownikowi i konsumentowi przez składniki i zanieczyszczenia w nim oraz na nim obecne. Dlatego też nasze laboratorium specjalizuje się głównie w badaniach migracji związków chemicznych z opakowań do żywności, a dokładniej do jej symulantów. Żywność bardzo często jest złożoną matrycą, dlatego też w wyniku ogólnoświatowej dyskusji postanowiono zastąpić żywność płynami symulującymi. Zastępowanie żywności płynem modelowym bardzo ułatwia badania, upraszczając procedurę określenia zarówno migracji globalnej, jak i migracji specyficznej. Przez migrację globalną rozumie się masę wszystkich substancji uwalnianych z opakowania do płynów modelowych. Dozwolony jej limit wynosi 10 mg na dm2 powierzchni opakowania lub 60 mg na kg żywności. Migracja specyficzna natomiast od- nosi się tylko do określonej substancji, która uwalnia się z materiału opakowaniowego do płynu modelowego. Prowadzone badania przyczyniły się również do powstania kilku artykułów naukowych o randze międzynarodowej, opublikowanych m.in. w branżowym czasopiśmie: „Food Packaging and Shelf Life”. 

Niewątpliwym sukcesem naszej firmy było również opracowanie serii lakierów dyspersyjnych i UV ANTIVIR we współpracy z brytyjskim laboratorium mikrobiologicznym. 

Lakiery ANTIVIR zawierają specjalnie wprowadzone dodatki, zapewniające właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe, co zostało potwierdzone badaniami. Przeprowadzono badania powierzchni porowatych materiałów takich jak papier czy karton, stosowanych najczęściej w przemyśle poligraficznym. Badania odporności bakteryjnej zadrukowanych podłoży zostały przeprowadzone na podstawie dwóch norm: ISO 20743:2013 (norma dotycząca przeciwbakteryjnych właściwości materiałów porowatych) oraz ISO 22196:2011 (norma dotycząca przeciwbakteryjnych właściwości na tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach). Testy zostały przeprowadzone na dwóch typach bakterii: pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) oraz gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus). Dodatkowo zastosowano innowacyjną metodę badań w kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Badania zostały przeprowadzone we włoskim laboratorium badawczym. Zastosowano zmodyfikowaną metodę ISO 21702:2019 „Pomiar aktywności przeciwwirusowej na tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach”. Także w tym przypadku badania potwierdziły skuteczność przeciwwirusową na poziomie 99,92 proc. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nazwa ANTIVIR została zarejestrowana jako znak towarowy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej o numerze 018384406 do 2031 roku.

Ciągły rozwój naszego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego zaowocował uzyskaniem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1797. Akredytowane badania obejmują obecnie m.in. migrację globalną do Tenaxu (symulanta żywności suchej) oraz do 95 proc. roztworu etanolu (symulanta żywności tłustej). Warto podkreślić, że jesteśmy jednym z nielicznych laboratoriów, które wykonują takie kompleksowe badania w obszarze poligrafii. W planach jest również objęcie akredytacją kolejnych metod. Dodatkowo nasze laboratorium przeprowadza całą gamę innych badań opakowań takich jak: 

– badania migracji specyficznej, 

– analiza zawartości olejów mineralnych, bisfenolu A, formaldehydu, 

– analiza lotnych związków organicznych (LZO), 

– analiza wielopozostałościowa czy też 

– badania rozkładu i masy polimerów. 

Laboratorium przeprowadza również badania mechaniczne takie jak: rozciąganie materiałów, zgniatanie, badania siły adhezji, wyznaczanie statycznego i dynamicznego współczynnika tarcia (COF).

Wykonujemy kompleksowe badania laboratoryjne zgodnie z normami i procedurami, a także tworzymy i walidujemy nowe metody w zależności od specjalnych potrzeb naszych klientów. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zespół Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Print Coatings Polska Sp. z o.o.

 

cript>