Lakiery dyspersyjne do uszlachetniania opakowań artykułów spożywczych
6 gru 2016 14:59

Od lat wiele mówi się o farbach niskomigracyjnych do drukowania opakowań artykułów spożywczych. Mają one gwarantować bezpieczeństwo i zapobiegać kontaminacji zapakowanych produktów. Ponieważ farby o niskiej migracji nie posiadają wystarczającej odporności na ścieranie z powodu mechanizmu ich schnięcia (głównie przez wsiąkanie w podłoże), lakierowanie jest niezbędnym elementem produkcji. W trakcie produkcji i składowania opakowania są narażone na wysokie obciążenia mechaniczne i muszą być wystarczająco zabezpieczone. Należy je bezwzględnie lakierować w trakcie drukowania w linii. Do tego dochodzą funkcje estetyczne, które lakiery mają do spełnienia. Większość współczesnych opakowań jest w rozmaity sposób uszlachetniana, co podnosi ich walory estetyczne i tym samym zachęca konsumenta do zakupu produktów. Jednak im bardziej przetworzone jest opakowanie, tym większa istnieje możliwość przedostawania się do jego wnętrza różnych, nie zawsze obo- jętnych dla zdrowia konsumenta substancji. Dlatego też bardzo ważny jest jakościowy dobór odpowiednich lakierów, które poza funkcją zabezpieczającą przed ścieraniem lub poza uatrakcyjnianiem wyglądu pomogą ustrzec zapakowany produkt przed kontaminacją. Do produkcji opakowań środków spożywczych zaleca się stosowanie wyłącznie lakierów dyspersyjnych. Potencjał migracji zawartych w nich substancji jest znikomy w porównaniu do lakierów olejowych, inaczej również przebiega proces schnięcia, a tym samym powstają różne aktywne sensorycznie produkty uboczne. Nie powinny to być jednak lakiery standardowe, ale specjalnie do tego celu zrecepturowane produkty. Lakiery dyspersyjne składają się z roztworów polimerowych żywic i rozpuszczalników, wosków, opóźniaczy, środków pomocniczych, powlekających, konserwujących i odpieniających. Część z nich może migrować do wnętrza opakowania i powodować niepożądane oraz niebezpieczne zmiany. Dlatego też w swojej recepturze powinny zawierać wyłącznie substancje niemigrujące wcale lub takie, których migrujące składniki są dopuszczone do kontaktu z żywnością i oznaczone toksykologicznie. Właściwy lakier dyspersyjny powinien spełniać te same wymagania, które są stawiane farbom drukarskim: n Substancje mogące migrować muszą znajdować się w ilościach nie większych niż dozwolone w limitach, dotyczy to również związków określonych jako bezpieczne. n Całkowita migracja związków nie może przekroczyć 60 ppm, co oznacza 60 mg/kg. n Żadne związki zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne, wpływające negatywnie na rozrodczość nie mogą być zastosowane. Lakiery, podobnie jak farby, powinny spełniać wymagania regulacji prawnych dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Są to Rozporządzenia UE 1935/2004, 2023/2006, 2002/72/EC, 10/2011, a także tzw. Rezolucja Szwajcarska i wytyczne EuPIA. Farby i lakiery przeznaczone do kontaktu z żywnością powinny być produkowane wg zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP. Hubergroup równolegle z opracowaniem technologii farb o niskiej migracji opracował jako pierwszy na świecie specjalną serię lakierów dyspersyjnych ACRYLACŸ-MGA, która spełnia wszystkie wymagania tego segmentu rynku, a nam, konsumentom zapewnia całkowite bezpieczeństwo. Do dyspozycji drukarzy pozostaje cała paleta produktów w zależności od wymaganych końcowych parametrów powierzchni druku – np. błyszczące, matowe, odporne na ścieranie, odporne na blokowanie w stosie na mokro. Ewa Rajnsz Artykuł sponsorowany