LCL spółką akcyjną
6 gru 2016 14:47

W związku z planowanym rozwojem firmy Zgromadzenie Wspólników Drukarni LCL Sp. z o.o. podjęło decyzję o zmianie formy prawnej spółki i przekształceniu jej w spółkę akcyjną. W dniu 2 stycznia 2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia powstała w wyniku przekształcenia spółka została wpisana do KRS jako firma LCL Spółka Akcyjna. Poza zmianą nazwy i nru KRS pozostałe dane nie uległy zmianie. Opracowano na podstawie informacji firmy LCL SA