Lepiej zapobiegać niż leczyć
6 gru 2016 14:59

Zachowanie ciągłości produkcji staje się jednym ze strategicznych wyzwań branży poligraficznej. Wraz z rosnącą konkurencją oraz krótkimi czasami na wykonanie zlecenia, przy obłożeniu maszyny przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, każdy niezaplanowany przestój wiąże się z ogromnymi kosztami. Niejednokrotnie zaniedbania systemu w prosty sposób przekładają się na stan finalnego produktu, którego jakość jest poniżej naszych oczekiwań. Rozwiązaniem, które pozwoli na zapobieżenie niezaplanowanym przestojom w produkcji, jest regularny przegląd systemu utwardzania UV. W zależności od obciążenia produkcją, warunków produkcyjnych i innych czynników zewnętrznych co najmniej dwukrotna kontrola w miesiącu (optymalnie raz na tydzień) stanu kaset, reflektorów, szyb kwarcowych jest niezwykle ważna. Środowisko pracy, specyficzny rodzaj podłoża oraz różne farby i lakiery – wszystko to powoduje, że systemy utwardzania UV są wystawione na działanie kurzu, pyłów oraz szkodliwych oparów. Regularny przegląd i nadzór nad stanem urządzeń nie tylko utrzymuje w nienagannym stanie cały system, ale również pozwala na wydłużenie czasu użytkowania newralgicznych dla prawidłowego działania UV podzespołów. Tak więc mówimy tu już nie tylko o utrzymaniu systemu w dobrym stanie, ale również o oszczędnościach, które pojawią się w nieco dłuższej perspektywie czasu. Jedna godzina poświęcona na przegląd i przeczyszczenie lamp UV raz w tygodniu okazuje się być niezauważalna w porównaniu z wielogodzinnym przestojem oraz kosztami serwisu, wynikłymi z zaniedbań. Ważny jest stan kaset UV, ale nie zapominajmy o zasilaczach e-Brick, które zasilają system. Jakkolwiek nie możemy otwierać zasilaczy, to możemy, a wręcz powinniśmy zadbać o stan filtrów powietrza. Wraz z zasysanym powietrzem potrzebnym do chłodzenia jednostki ściągany jest pył z otoczenia, kurz oraz inne drobiny obecne na hali, które są zatrzymywane przez filtry. Zaniechanie regularnej wymiany powoduje sukcesywne zmniejszanie się objętości zaciąganego powietrza, zmniejszenie wydajności chłodzenia i w konsekwencji przegrzanie się czułych elektronicznych elementów w e-Brickach i uszkodzenie całej jednostki. W przypadku, gdy nie posiadamy zasilacza zastępczego, oznacza to unieruchomienie pojedynczego, a w skrajnych przypadkach całego, zespołu utwardzającego UV. Porównanie kosztów regularnej wymiany filtrów z kosztami wymiany zasilacza jest oczywiste. Kolejną istotną rzeczą z punktu widzenia drukarni staje się dobór odpowiedniej kadry. Nieprzeszkolony pracownik zajmujący się obsługą systemu utwardzania UV, którego cena sięga kilkuset tysięcy złotych, może narazić firmę na niepotrzebne straty w wyniku nie tyle ignorancji, co nieświadomości zasad działania. Tak jak do prowadzenia samochodem nie dopuszczamy osób niepotrafiących kierować, tak i do obsługi maszyn drukarskich zatrudniamy osoby przeszkolone i doświadczone. Prowadzone przez nas szkolenia w prosty i przystępny sposób wyjaśniają zasadę działania, ułatwiają obsługę oraz pokazują, jak można uniknąć najczęściej pojawiających się usterek. Pokazujemy, jak reagować na sygnały systemu, na co zwrócić szczególną uwagę podczas pracy i jak samodzielnie rozpoznawać przyczyny uszkodzeń oraz samodzielnie je usuwać. Przekazywaną wiedzę opieramy na wieloletnim doświadczeniu, jakie zdobyliśmy i dalej zdobywamy serwisując systemy utwardzania UV firmy GEW. Tak jak dokonuje się regularnych przeglądów w aucie, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, tak my zalecamy regularny przegląd serwisowy całego systemu UV firmy GEW raz do roku lub częściej. Pozwoli to nie tylko usunąć nieprawidłowości i usterki, zanim przeobrażą się w poważne uszkodzenia unieruchamiające maszynę, ale również wyreguluje działanie systemu. Obejmuje to także dokonanie niezbędnych regulacji kaset i aktualizacji oprogramowania, które steruje pracą całego systemu.

cript>