Liczne projekty, niewielki postęp
19 maj 2017 11:02

Firma International Data Corporation (IDC) przedstawiła wyniki badania zatytułowanego „Cyfrowa transformacja w sektorze produkcyjnym – wizja Przemysłu 4.0 a rzeczywistość”. Tylko 5 proc. badanych przedsiębiorstw przemysłowych posiada obecnie centralną platformę danych, która łączy wszystkie etapy łańcucha wartości, choć można się spodziewać, że ich liczba będzie rosła w postępie geometrycznym. O ile dwa lata temu tylko 23 proc. firm przeznaczało środki finansowe na Przemysł 4.0, to dzisiaj jest to już 69 proc.

Zleceniodawcą badania była firma Dassault Systèmes, która wspiera firmy ze wszystkich branż w przekształcaniu ich pomysłów w innowacje oraz we wprowadzaniu nowych modeli biznesowych. Proponowane przez firmę rozwiązania cieszą się dużą popularnością na całym świecie i rewolucjonizują sposoby projektowania, produkcji oraz serwisowania produktów. Rozwiązania opracowane przez firmę Dassault Systèmes promują innowacje w zakresie komunikacji pomiędzy społecznościami i poszerzają dostępne w świecie wirtualnym możliwości udoskonalania rzeczywistości. Korzysta z nich ponad 210 tys. różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Jedną z nich jest globalny producent opakowań z tektury falistej – firma WestRock. 

Kluczowe wnioski

Dassault Systèmes zleciło badanie, aby przeanalizować status quo inicjatywy Przemysłu 4.0 w Niemczech oraz opracować zalecenia dla niemieckich firm. Jaką rolę odgrywa obecnie dla niemieckich firm transformacja cyfrowa? Ile planują projektów w ramach Przemysłu 4.0? Ile z nich jest już realizowanych? Wiodąca firma badawcza i doradcza IDC w badaniu przeprowadzonym w sierpniu 2016 roku przeanalizowała odpowiedzi kadry zarządzającej około 200 przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego w Niemczech. Kluczowe wnioski badania są następujące: 

– Wśród specjalistów i menedżerów w Niemczech rośnie zainteresowanie Przemysłem 4.0

– Stworzenie jednolitej bazy danych oraz koordynacja działań między departamentami napotykają duże przeszkody

– Rekomendowanymi działaniami, aby osiągnąć kolejny poziom zaawansowania inicjatywy są: zmiana organizacyjna, otwarcie zbioru danych, redefiniowanie wartości dla firmy, zbudowanie wiedzy o cyfryzacji, uwzględnienie bezpieczeństwa danych. 

Nie daj się wyprzedzić

Udział menedżerów i specjalistów zaangażowanych w Przemysł 4.0 wzrósł od 2014 roku z 31 proc. do 53 proc. Niemniej wielu niemieckim firmom nie udało się jeszcze wdrożyć nowego podejścia. Spodziewamy się, że do roku 2019 już 75 proc. przedsiębiorstw przemysłowych zmieni swój łańcuch wartości poprzez cyfrowo zsieciowane procesy i obiekty, a tym samym podniesie zdolności reagowania oraz wydajność o 15 proc. – prognozuje Mark Alexander Schulte, starszy konsultant IDC w Europie Środkowej i autor badania. – Kto już teraz nie przygotuje się na wkroczenie w fazę Przemysłu 4.0, zostanie zdystansowany przez swoich konkurentów. Respondenci podają, że posiadają znacznie więcej projektów w fazie planowania i pilotażu niż jeszcze w 2015 roku (wzrost o odpowiednio 5 lub 7 punktów proc.), jednak postęp w ich realizacji jest niewielki. 

55 proc. twierdzi, że zbyt wiele czasu traci na wewnętrzne procesy koordynacyjne. 44 proc. przyznaje, że z tego powodu maleją obroty firm. Często na drodze stają ustalone struktury i brak woli do zmiany. Dla większości firm problem leży przede wszystkim w dziale IT, gdzie 81 proc. menedżerów jest zaangażowanych w Przemysł 4.0. W inżynierii, produkcji lub logistyce jest to średnio tylko 45 proc. 

Jedynie 5 proc. badanych przedsiębiorstw przemysłowych posiada obecnie centralną platformę danych, która łączy wszystkie etapy łańcucha wartości.

70 procent przebadanych firm pracuje nad stworzeniem wspólnej bazy danych w celu przyspieszenia wymiany informacji w ramach łańcucha wartości. Aby zrealizować ten cel, muszą być także stworzone warunki finansowe. O ile dwa lata temu tylko 23 proc. menedżerów firm przeznaczało środki finansowe na Przemysł 4.0, obecnie jest to już 69 proc.

Prawie jedna trzecia przedsiębiorstw przemysłowych stworzyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy warunki do wdrożenia tej inicjatywy. Oprócz osób zarządzających i zespołów jedną z podstawowych kwestii jest bezpieczeństwo. 19 procent badanych przedsiębiorstw przemysłowych musiało w ciągu ostatnich 12 miesięcy przerwać produkcję, ponieważ osoby trzecie próbowały uzyskać dostęp do danych firmy.

Rozwój mimo przeszkód

Mimo przeszkód inicjatywy Przemysłu 4.0 rozwijają się. Pokazują one, jak ściślejsza koordynacja w ramach łańcucha wartości pozwala elastycznie reagować na nowe wymagania, a tym samym szybciej obsługiwać klientów. Cyfryzacja tworzy nowe technologie i poszerza możliwości ich zastosowania. Według badania co trzecie przedsiębiorstwo przemysłowe planuje wdrożyć w ciągu najbliższych trzech lat rozwiązania z zakresu Wearable Devices (inteligentnych akcesoriów takich jak zegarki Apple, okulary Google itp.), Augmented i Virtual Reality (rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości) w produkcji i w inżynierii. Szybki rozwój tych technologii będzie promować w najbliższych latach znacząco lepsze połączenia działów, od rozwoju aż do hali produkcyjnej. Dzięki platformie 3DEXPERIENCE i rozwiązaniom Dassault Systèmes firmy mogą teraz zapewnić cyfrowy proces end-to-end, który pozwoli pracownikom wszystkich działów na lepszą współpracę. Dzięki temu przyczyniamy się w istotny sposób do rozwoju Przemysłu 4.0 – mówi Andreas Barth, dyrektor zarządzający Dassault Systèmes w Europie Centralnej.

5 kluczy do sukcesu

Bycie elastycznym i efektywnym, pozyskanie talentów, udostępnienie budżetu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych – to ważne czynniki sukcesu projektów cyfryzacji. Poniższych pięć zaleceń może pomóc firmom w osiągnięciu kolejnego etapu na drodze do Przemysłu 4.0:

– Przemysł 4.0 musi być ugruntowany w organizacji. Firmy powinny współdzielić odpowiedzialność między departamentami.

– Ważne jest określenie obszarów działalności, w których inicjatywa może przynieść wymierną wartość.

– Zarządzający muszą zmienić podejście do danych w firmie.

– Należy promować cyfryzację wśród pracowników przez ukierunkowane działania na rzecz konkurencyjności.

– Bezpieczeństwo danych należy zaplanować od początku w modelu Przemysł 4.0.

Opracowanie: AN

error: Kopiowanie zabronione!
cript>