Łódzcy studenci na targach POLIGRAFIA
6 gru 2016 14:43

Na kwietniowych targach POLIGRAFIA po raz pierwszy przedstawił się zwiedzajšcym Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. W stoisku, w którym można było uzyskać szczegółowe informacje na tematy zwišzane z kierunkami studiów papierniczych i poligraficznych na tej uczelni, dyżurowało kilkoro studentów IV i V roku papiernictwa i poligrafii. Ten kierunek można studiować w Łodzi dopiero od pięciu lat, jednak już znacznie wczeœniej studenci wydziałów Mechanicznego i Inżynierii Procesowej Politechniki Łódzkiej mogli wybierać specjalnoœci zwišzane z tš branżš. Dziœ uczelnia oferuje studentom na Wydziale Mechanicznym na kierunku Papiernictwo i Poligrafia (studia dzienne, 5-letnie magisterskie) dwie specjalnoœci: Eksploatacja maszyn papierniczych oraz Eksploatacja maszyn przetwórczych i poligraficznych, a na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (studia dzienne, 5-letnie oraz zaoczne 4-letnie inżynierskie) specjalnoœć Maszyny papiernicze, płytowe i poligraficzne. Dodatkowo Wydział Chemiczny daje możliwoœć studiowania na kierunku Papiernictwo i Poligrafia (studia dzienne, 5-letnie) specjalnoœci: Technologia mas papierniczych i materiałów poligraficznych oraz Technologia papieru i poligrafii, a wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Œrodowiska na kierunku Papiernictwo i Poligrafia (studia dzienne, 5-letnie) specjalnoœć Inżynieria papiernicza. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana, doœwiadczona kadra naukowa. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzajšcych targi. Najchętniej zatrzymywała się przy nim młodzież zainteresowana podjęciem studiów papierniczo-poligraficznych oraz osoby zatrudnione w branży, pragnšce pogłębić swojš wiedzę na studiach podyplomowych bšdŸ kursach. Niestety, oczekiwań tych drugich łódzka uczelnia na razie nie może spełnić, jednak być może rozważy takš ewentualnoœć. Stoisko Instytutu Papiernictwa i Poligrafii przycišgało też swoim nietypowym wystrojem Đ dekoracjami z papieru czerpanego wykonanymi przez dr Svietłanę Khadżynowš oraz studentkę Agnieszkę Andruszkiewicz. Wielu oglšdajšcych nie kryło rozczarowania, gdy okazywało się, że nie sš na sprzedaż. Adriana Hyszko