Luksemburska grupa wydawnicza kupiła ăDzień DobryÓ
6 gru 2016 14:42

27 listopada poinformowano, że szwedzkie wydawnictwo Marieberg sprzedało bezpłatny tygodnik warszawski ăDzień DobryÓ grupie DD Publishing z siedzibš w Luksemburgu. Gazeta jest wydawana zaledwie od roku i dociera Đ zdaniem byłego wydawcy Đ do 47% gospodarstw domowych w Warszawie. Nowy właœciciel tytułu planuje ekspansję ăDzień DobryÓ w innych miastach Polski. Mimo trudnoœci rynku reklamowego w naszym kraju, segment gazet bezpłatnych przeżywa rozwój. Inwestycję w ăDzień DobryÓ sfinansowała Argus Capital Group, znana z inwestycji poligraficznych w Europie Œrodkowej. Grupa zainwestowała wczeœniej w sieć punktów usług poligraficznych Multicopy, będšcych częœciš amerykańskiej sieci Sir Speedy. Obecnie w Polsce działajš dwa oddziały Multicopy, obydwa w Warszawie. SS