M-real wprowadza Galerie One
6 gru 2016 14:42

15 lutego w warszawskiej restauracji Villa Foksal odbyła się oficjalna prezentacja nowego papieru wprowadzonego na polski rynek przez koncern M-real, jednego z europejskich potentatów w branży papierniczej. Papier Galerie One to pišty już członek rodziny Galerie. Było to zarazem pierwsze oficjalne spotkanie z polskš prasš i klientami firmy od powstania koncernu M-real w pierwszej połowie 2001 roku. Szef polskiego oddziału firmy, Fredrik Hansson, przypomniał przy tej okazji historię narodzin koncernu i jego obecnej nazwy. Firma M-real powstała w ubiegłym roku w wyniku połšczenia czterech przedsiębiorstw: MetsŠ-Serla, Myllykoski, Modo Paper i Zanders. Na polskim rynku spółka była znana pod nazwami Forest Alliance, a wczeœniej MetsŠ-Serla Ltd. i Wafora Ltd. Fredrik Hansson (na zdjęciu) zaznaczył, że celem M-real jest bycie kluczowym dostawcš papierów na rynek europejski. Tutaj bowiem sš główni odbiorcy produktów firmy, tu też koncern zajmuje kluczowe pozycje w poszczególnych segmentach rynku. Na przykład w zakresie produkcji powlekanych i niepowlekanych papierów luksusowych M-real jest europejskim dostawcš nr 1. Obecnie koncern jest właœcicielem 28 fabryk papieru i celulozy w 7 krajach i posiada 70 przedstawicielstw handlowych dostarczajšcych papier do 120 krajów œwiata. Najważniejsze produkty w ofercie M-real to: papiery graficzne, papiery magazynowe, papiery opakowaniowe i papiery biurowe. W polskim oddziale M-real pracuje 18 osób, w ubiegłym roku firma sprzedała w naszym kraju 123 tys. ton papierów o łšcznej wartoœci 105 mln EUR. Koncern posiada w Polsce dwa biura handlowe: w Warszawie (tu też mieœci się polska centrala firmy) i w Gdyni. W zakresie papierów publikacyjnych, do których należy także rodzina Galerie, M-real posiada ok. 15% rynku europejskiego. W 2001 roku firma wyprodukowała ok. 1500 tys. ton tego rodzaju podłoży, z czego 6% powędrowało na rynek polski. Przedstawiciele koncernu zaznaczajš, że od wielu lat Polska znajduje się w grupie 10 najważniejszych odbiorców papierów produkowanych przez M-real i jej poprzedników. Produkcja papierów Galerie odbywa się w Finlandii i Szwecji, a najważniejszymi ich odbiorcami sš: drukarnie (49%), wydawcy (34%) i hurtownicy (12%). Galerie One to wysokiej klasy papier powlekany, dostępny w gramaturach od 65 do 150 g/m2 i przeznaczony do drukowania wysokiej jakoœci materiałów reklamowych, promocyjnych, akcydensów i druków typu direct mailing, także z wykorzystaniem personalizacji. Jak zapewnia M-real, papier Galerie One o gramaturze 80 g/m2 posiada te same właœciwoœci pod względem wytrzymałoœci, pulchnoœci i nieprzezroczystoœci, co standardowy papier powlekany o gramaturze 100 g/m2. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>