Maciej Hoffman dyrektorem generalnym IWP
6 gru 2016 14:42

Zarzšd Izby Wydawców Prasy na posiedzeniu w dniu 6 grudnia br. podjšł uchwa-łę o powołaniu Macieja Hoffmana na stanowisko dyrektora generalnego Izby Wydawców Prasy. Równoczeœnie zarzšd IWP przyjšł rezygnację Macieja Hoffmana z funkcji członka zarzšdu Izby. Opracowano na podstawie informacji IWP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>