MAN Roland też zwalnia
6 gru 2016 14:42

W œlad za paŸdziernikowymi decyzjami Heidelberga także drugi pod względem wielkoœci producent maszyn drukujšcych postanowił zredukować zatrudnienie. MAN Roland prowadzi obecnie rozmowy ze zwišzkami zawodowymi na temat zwolnienia 400-500 osób pracujšcych w zakładzie produkcyjnym w Offenbach. Decyzja o zwolnieniach zapadła po ogłoszeniu wyników finansowych przez MAN Group, do której należy MAN Roland, oraz informacjach o planowanej redukcji zatrudnienia rzędu 1000 osób. Jak wynika z danych opublikowanych przez MAN Group, w trzecim kwartale br. dział maszyn drukujšcych zanotował stratę rzędu 10 mln euro (przed opodatkowaniem), podczas gdy przed rokiem po 9 miesišcach jego zysk wynosił 13 mln euro. MAN Roland twierdzi, że mniejsze zamówienia na maszyny i krótsze okresy realizacji uderzyły przede wszystkim w dział maszyn arkuszowych. W porównaniu z rokiem 2001 liczba zamówień na nowe maszyny arkuszowe spadła o 27%. Jeszcze większy spadek (34%) dotknšł dział maszyn zwojowych. Ogółem sprzedaż MAN Rolanda w pierwszych dziewięciu miesišcach 2002 roku spadła o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak wynika z wypowiedzi rzecznika firmy, utratš pracy w największym stopniu zagrożeni sš pracownicy działów produkcji małych częœci oraz administracji w Offenbach. Zmiany zajdš także w trzech jednostkach produkcyjnych znajdujšcych się w Offenbach Đ już niebawem znajdš się one pod jednym dachem. Na podstawie www.printweek.com opracował SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>