Map Polska – kontynuacja strategii
6 gru 2016 14:51

7 grudnia ub.r. dziennikarze prasy branżowej mieli okazję spotkać się z Joanną Smolińską pełniącą funkcję prezesa firm Map Polska oraz Antalis Poland. Spotkanie miało miejsce w nowej siedzibie obu firm przy ul. Postępu 17a. Prezes Smolińska podkreślała, że zgodnie ze strategią przyjętą na najbliższy okres obie firmy – Map i Antalis – pozostają na rynku polskim jako jednostki z odrębnymi ofertami i kanałami sprzedaży. Oferta Map Polska koncentruje się na papierach dla wydawców i drukarń dziełowych. Pytania dziennikarzy dotyczyły m.in. kwestii personalnych (ostatnio z firmą Map Polska rozstało się sporo pracowników). Joanna Smolińska potwierdziła, że będzie prowadzona rekrutacja na wakujące stanowiska, w tym także na stanowisko dyrektora operacyjnego Map Polska, które opuszcza Marek Pakosz. Za zakupy i marketing w obu firmach odpowiada od początku ub.r. Anna Kowalska, poprzednio pełniąca funkcję dyrektora operacyjnego Antalis Poland. Anna Dmochowska jest odpowiedzialna za działania PR firm Antalis Poland i Map Polska. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>