Marszałek Borowski spotkał się z drukarzami
6 gru 2016 14:42

Marszałek Sejmu RP Marek Borowski wzišł udział w spotkaniu œwištecznym z przedstawicielami œrodowiska poligraficzno-wydawniczego. Organizatorem spotkania, które odbyło się 19 grudnia ub.r. w Muzeum Drukarstwa, było Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, sponsorami Đ firmy Grafikus i Sun Chemical. Przypomnijmy, że spotkanie œrodowiska poligrafów z marszałkiem, anonsowane przez nas już kilka miesięcy temu (przy okazji wywiadu z nim, opublikowanego w zeszycie lipcowym), ma stać się poczštkiem cyklu spotkań drukarzy z prominentnymi postaciami życia politycznego i gospodarczego. Inicjatorami tego przedsięwzięcia były Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga i redakcja Poligrafiki. Witajšc marszałka Jacek Kuœmierczyk, kanclerz Bractwa, podkreœlił, że w spotkaniu uczestniczš nie tylko szefowie drukarń z całej Polski, ale także przedstawiciele wydawnictw oraz organizacji branżowych Đ Polskiej Izby Druku i Sekcji Poligrafów SIMP. Wspomniał o wsparciu, jakiego członkowie honorowi Bractwa, w tym marszałek Borowski, udzielajš branży poligraficzno-wydawniczej przy pracach legislacyjnych, które dotyczš spraw dla drukarzy bardzo istotnych (vide: VAT). W krótkim przemówieniu marszałek Borowski zaznaczył, iż jego udział w œwištecznym spotkaniu drukarzy i wydawców nie jest przypadkowy, gdyż był pierwszym honorowym członkiem Bractwa Gutenberga, przyjętym w 1996 roku. Prawdziwy rozwój ludzkoœci nastšpił w momencie wynalezienia słowa drukowanego, a wy jesteœcie kontynuatorami tej spuœcizny Đ powiedział m.in. marszałek Borowski. Składajšc wszystkim uczestnikom spotkania życzenia œwišteczno-noworoczne podkreœlił, iż ważne jest, by w czasie recesji gospodarczej w ludziach, także ludziach biznesu, nie zaginšł optymizm. Następnie krótkie przemówienia wygłosili przedstawiciele sponsorów, a także Đ z ramienia Poligrafiki Đ Apolinary Brodecki, obecnie wiceprezes naszego wydawcy. Marszałek Borowski nie omieszkał przypomnieć lipcowego spotkania z naszš redakcjš mówišc: Pamiętam, jak mnie ăprzemaglowaliœcieÓ. Mamy nadzieję, że spotkanie z Markiem Borowskim rozpocznie całš serię spotkań naszej branży Đ o różnym charakterze Đ z ludŸmi polityki i gopodarki. Takie kontakty z pewnoœciš pomogš w uzyskaniu odpowiedniej pozycji dla rodzimego przemysłu poligraficznego w sferach parlamentarno-rzšdowych. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>