Maszyna AD 745 CV Aut w Pracowni Poligraficzno-Wydawniczej TED
6 gru 2016 14:42

Firma Ankovo po raz kolejny w tym roku zainstalowała maszynę Adast Dominant AD 745 z pełnym wyposażeniem. Tym ra-zem nabywcš była firma TED z Warszawy. Czterokolorowa maszyna w formacie 475 x 660 mm posiada m.in. automatyczne, pneumatyczne sterowanie, tzn. włšczanie i wyłšczanie zespołów farbowych i wodnych, cylindrów drukujšcych oraz sterowanie iloœciš farby z zespołu farbowego. Wyposażona jest w wyœwietlacz diagnostyczny z monitorem interaktywnym oraz programowalny system sterowania FANUC. Jak zapewnia producent, nawilżanie alkoholowe pozwala na wyraŸne polepszenie jakoœci wydruków, uzyskanie czystszych kolorów i szybsze schnięcie farby z powodu mniejszej iloœci wody; zapewnia też właœciwš równowagę ăfarba-wodaÓ, co redukuje iloœć odpadów papieru. Z kolei system chłodzenia Technotrans gwarantuje stałš temperaturę œrodka nawilżajšcego. W maszynie zainstalowano system zdalnego sterowania kałamarzy farbowych i registrów Inkflow oraz skaner płytowy Inkscan. Opracowano na podstawie informacji firmy Ankovo

error: Kopiowanie zabronione!
cript>