Maszyny Polly przebojem na targach EMBAX-PRINT
6 gru 2016 14:43

Targi EMBAX-PRINT 2003 odbywajšce się w maju w Brnie to jedna z najważniejszych imprez wystawienniczych przemysłu poligraficznego w Europie Œrodkowej. Wœród największych wystawców tegorocznej edycji znalazła się firma Grafitec Đ producent maszyn offsetowych Polly, której wyłšcznym przedstawicielem na Polskę jest firma Mercator Poligrafia. Z informacji producenta i polskiego dystrybutora maszyn Polly wynika, że premiera dwóch maszyn z nowymi automatycznymi opcjami wzbudziła szerokie zainteresowanie wœród zwiedzajšcych. W Brnie na stoisku Polly zaprezentowano m.in. pięciokolorowš Polly Prestige 574, w formacie B2, wyposażonš w półautomatycznš zmianę płyt, elektrycznie sterowane z pulpitu koszenie, urzšdzenie do lakierowania, zmodernizowanš konsolę Polly Control oraz nowy 23-segmentowy kałamarz. Dodatkowo maszyna Polly Prestige współpracowała z unowoczeœnionym densytometrem typu X-Rite. Drugš z prezentowanych maszyn był nowy model C czterokolorowej Polly Performer 466 w formacie A2, wyposażony m.in. w półautomatycznš zmianę płyt, Polly Control, elektrycznie sterowane z pulpitu koszenie oraz automatyczne mycie obcišgu i układu farbowego. Tak wyposażone maszyny nowej generacji Polly Prestige i Polly Performer zostały zainstalowane bezpoœrednio po targach EMBAX-PRINT w drukarniach w Czechach. Już po raz drugi w czasie trwania targów EMBAX-PRINT Grafitec we współpracy z firmš Uniware, dostawcš systemów CtP, zaprezentował pełny proces produkcji poligraficznej, poczšwszy od przygotowania druku po produkt finalny. Nowej generacji maszyny Prestige i Performer z powyższymi innowacjami oraz naœwietlarki CtP i skanery do płyt sš już oferowane w Polsce przez firmę Mercator Poligrafia. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia