Maszyny wšskowstęgowe z firmy Wasberger
6 gru 2016 14:42

Historia powstania zwojowych maszyn drukujšcych do produkcji formularzy sięga poczštku lat 50. i zwišzana jest z wyprodukowaniem przez IBM w USA pierwszych bardzo szybkich drukarek. Drukarki wyposażone zostały w system prowadzenia papieru poprzez traktor, gdzie odstęp pomiędzy oczkami wynosi 0,5Ó. Naturalnie, taki system prowadzenia papieru zdopingował producentów papieru do wyprodukowania papieru z roli, czyli bez końca, który znalazłby zastosowanie w dziedzinie drukowania formularzy. Producenci maszyn w USA, tacy jak Hamilton, Didde Glaser i Stevens zaczęli przeœcigać się w uruchomieniu produkcji zwojowych maszyn drukujšcych. Był to poczštek wprowadzenia formularzy drukowanych na maszynach zwojowych. Odstęp pomiędzy oczkami traktora 0,5Ó w drukarkach IBM narzucił wysokoœć formularzy w systemie calowym; około 1955 roku formularze te przywędrowały do Europy. Pierwszymi krajami, które zaczęły je stosować, były Niemcy Zachodnie, Wielka Brytania i Szwecja. W USA wysokoœć formularza wynosiła 11Ó, a obwód cylindra drukujšcego 22Ó, szerokoœć papieru 18Ó. Europa przyjęła format zbliżony do A4 (297 mm), czyli 12Ó i obwód cylindra drukujšcego 24Ó. W Polsce mamy formularze 12Ó lub ostatnio wprowadzony przez banki standard formularza przelewów 4 1/6Ó, co wymaga zastosowania na maszynie zespołów drukujšcych 25Ó. Rosnšce zapotrzebowanie na formularze w Europie i Azji spowodowało, że do wymienionych producentów maszyn dołšczyli następni Đ w Europie: Goebel, Timson, Drent, MŸller Martini, Rotatek i Edelmann, w Azji Miyakoshi. Zapotrzebowanie na różne formaty zmusiło producentów do wyprodukowania maszyny z wymiennymi kasetami drukujšcymi. Pierwsze drukarnie w Europie, które zastosowały maszyny zwojowe do produkcji formularzy mieœciły się w Anglii, Szwecji, Francji i Niemczech. W 1971 r. Wasberger w Szwecji został przedstawicielem Hamiltona na Europę i sprowadzał dla klientów maszyny drukujšce i kolatory. W 1972 Miyakoshi otwiera swoje biuro w DŸsseldorfie w Niemczech, które póŸniej przenosi do Anglii. Pan Wasberger, poszukujšc partnera, który posiadałby maszynę z wymiennymi kasetami (Hamilton ma maszyny stało-formatowe) wybrał firmę Miyakoshi i od 1982 roku jest jej przedstawicielem. W Europie obecnie zainstalowanych jest około 300 maszyn, w tym w Szwecji 32, we Włoszech 150, w Anglii 50, we Francji 30. Pierwsze formularze były drukowane na maszynach zwojowych 1- bšdŸ 2-kolorowych technikš typograficznš. Z biegiem czasu projekty formularzy były coraz bardziej skomplikowane, co spowodowało wprowadzenie suchego i mokrego offsetu oraz zastosowanie maszyn 3- i 4-kolorowych. Maszyny posiadały 2 wałki farbowe i 1 nawilżajšcy. Pod koniec lat 80. na rynku pojawił się nowy druk z branży reklamy (mailing), co zmusiło do stosowania nowego typu farb UV i rozbudowanego zespołu wałków farbowych. Maszyny wyposażono w 3 wałki farbowe i 1 nawilżajšcy. Zastosowanie farb UV wymaga stosowania suszenia UV. Wasberger instaluje systemy firmy IST, jednej z wiodšcych w tej dziedzinie. Do drukowania reklam konieczne było wycinanie pola niezadrukowanego 5-10 mm oraz możliwoœć wielokrotnego zadruku tej samej roli papieru. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych agregatów do cięcia na arkusz wraz z wycinkš (dwa rotacyjne noże) oraz systemów kontroli nacišgu i centrowania wstęgi papieru umożliwiajšcych ponowny zadruk roli. Maszyny standardowo wyposażone sš w zespoły do perforacji poprzecznej, wzdłużnej, segregatorowej i komputerowej oraz istnieje możliwoœć, w zależnoœci od potrzeb klienta, zainstalowania dodatkowego osprzętu, takiego jak: Ľ kamery CCD do kontroli pasowania i zadruku podczas produkcji z roli na rolę, Ľ urzšdzenia ink-jet do nadruku personalizacji, numeracji i kodów kreskowych w systemie on-line (np. Alpha firmy Atlantic Zeiser), Ľ zespoły do wykrojników magnetycznych umożliwiajšce każdy rodzaj perforacji, Ľ zespoły umożliwiajšce miejscowe nanoszenie węglowej warstwy kopiujšcej lub farby do zdrapek, Ľ GP-Tinter Đ urzšdzenie do barwienia wstęgi papieru w czasie zadrukowywania. Tak skonfigurowane maszyny umożliwiajš produkcję coraz to bardziej zaawansowanych produktów o różnych formatach. W ostatnich latach coraz bardziej rozwija się produkcja zadrukowanych formularzy A4. W Polsce wielu zleceniodawców akceptuje format 8 1/3Ó (211,66 mm) lub 11 2/3Ó (296,33 mm), ale coraz częœciej banki wymagajš formatu A4. Nie znajduje to głębszego uzasadnienia, gdyż system prowadzenia papieru w drukarkach laserowych umożliwia pobieranie arkusza o formacie większym niż A4. Produkcja papieru o formacie A4 na maszynach zwojowych jest możliwa przy uwzględnieniu cylindra drukujšcego 24Ó (dwa formularze 12Ó na obwodzie cylindra drukujšcego) oraz wyposażeniu maszyny w agregat do cięcia na arkusz wraz z wycinkš 7,8 mm. Coraz bardziej modne stajš się maszyny wielokolorowe (8-10 kolorów); uwzględniajšc ten kierunek rozwoju firma Miyakoshi wprowadziła na rynek maszynę typu ALB 20A, 8-kolorowš wraz z suszeniem UV. Nadaje się ona idealnie do druków akcydensowych i reklamowych. Zbudowana jest w postaci wieży; jej długoœć całkowita wynosi 10 m, a wysokoœć 3 m. Zespoły dukujšce wyposażone sš w 4 wałki farbowe i 1 nawilżajšcy. Długoœć maszyny 8-kolorowej zbudowanej tradycyjnie wynosi około 40 m. Może ona œmiało konkurować z maszynami arkuszowymi. Pierwsza tego typu maszyna została sprzedana na DRUPA 2000 przez firmę Wasberger do jednej z największych drukarń w Szwecji. Firma Wasberger instaluje nowe lub używane maszyny, pomagajšc równoczeœnie w zdobyciu œrodków na ich zakup. Maszyny, które sš w Państwa posiadaniu, możemy również wyposażyć w dodatkowy osprzęt w zależnoœci od potrzeb. W magazynach posiadamy szerokš gamę materiałów eksploatacyjnych. W celu uzyskania bliższych informacji należy skierować zapytanie do firmy Wasberger Sp. z o. o. w Warszawie lub Łodzi. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>