Materiały zmieniają się wraz z technologią
6 gru 2016 14:53

Z roku na rok zwiększa się udział farb UV w offsecie arkuszowym. W sposób bezpośredni przekłada się to na zainteresowanie rynku rozwiązaniami dającymi możliwość druku na jednej maszynie w obu technologiach, tzn. zarówno farbami UV, jak i konwencjonalnymi bez konieczności jej przezbrajania. Firma Böttcher, będąca liderem wśród dostawców wałków gumowych do maszyn drukujących, odnotowała w ostatnich latach znaczący wzrost sprzedaży produktów do druku zamiennego. W roku 2004 wałki te stanowiły 7 proc. łącznej sprzedaży, osiągając w 2008 roku 14 proc., a w USA nawet 20 proc. Rynek druku UV oraz druku zamiennego jest zróżnicowany, ale na całym świecie wykazuje tendencję wzrostową. Dla koncernu o międzynarodowym zakresie działania, takiego jak firma Böttcher, niezmiernie ważne jest wspomaganie tego wciąż rozwijającego się segmentu nowymi produktami. Wałki gumowe a farby drukarskie Jest rzeczą ogólnie znaną, że dla zastosowania farb UV potrzebujemy wyposażyć maszynę w wałki wykonane ze specjalnych materiałów, gdyż powszechnie stosowane mieszanki do druku farbami konwencjonalnymi nie są na nie dostatecznie odporne. Co roku firma Böttcher, w oparciu o normę DIN 53521, przeprowadza ponad 30 000 testów sprawdzających odporność mieszanek gumowych na oddziałujące na nie media, w tym również farby drukarskie. Próbki farb są dostarczane zarówno przez producentów, jak i przez drukarnie w celu indywidualnego dobrania mieszanek lub ogólnego sprawdzenia produktów standardowych. Badania te dają doskonały pogląd na zmiany dokonywane w farbach UV, oczywiście z punktu widzenia producenta wałków. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy do czynienia z ekstremalnym puchnięciem mieszanek gumowych; obecnie farb bardzo agresywnych jest znacznie mniej. Należy pamiętać, że producentom farb rynek stawia wciąż nowe zadania, które muszą być uwzględnione na etapie badań i rozwoju, takie jak np. stworzenie serii o niskiej migracji dla opakowań spożywczych czy też farb dla podłoży specjalnych. Nowe receptury nie zawsze jednak uwzględniają optymalną zgodność z mieszankami gumowymi. Firma Böttcher, dzięki ciągłym testom własnych materiałów z najnowszymi, wprowadzanymi na rynek farbami, na bieżąco obserwuje zmieniające się technologie i uwzględnia je w swoich badaniach. Pozwala to dostarczać wałki w mieszankach doskonale dostosowanych do druku farbami UV, jak też druku zamiennego zarówno odbiorcom końcowym, jak i producentom do pierwszych wyposażeń maszyn. Druk zamienny W USA, gdzie rynek druku offsetowego charakteryzuje się dużym udziałem farb UV, mieszanki firmy Böttcher do druku zamiennego o symbolach 171 25 i 471 38 znane są pod nazwą Kameleon. W roku 2005 zostały one wyróżnione InterTech Technology Award przez GATF. Materiał ten wykazuje w zakresie druku kombi najlepszą odporność względem różnych systemów farb. Mieszanki Kameleon są z aktualnego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem dla jednoczesnego zastosowania farb UV i konwencjonalnych. Dotyczy to nie tylko druku arkuszowego. Znajdują one zastosowanie także w warunkach zwiększonych obciążeń dynamicznych przy tzw. druku rolowym bez końca (Narrow-Web) i druku coldsetowym UV. Dopełnieniem mieszanek Kameleon dla wałków farbowych jest przedstawiona przed dwoma laty na drupie specjalna mieszanka 134 25 dla wałków wodnych nadających. Łączy ona w sobie w sposób wyjątkowy odporność na farby UV z jednoczesnym doskonałym nawilżaniem, także przy druku bezalkoholowym. Po raz pierwszy zastosowano w ten sposób w druku zamiennym „prawdziwy” wałek wodny nadający, który jest odporny na farby UV w takim samym stopniu jak mieszanki Kameleon. Specyfika druku zamiennego Druk kombi na podłożach papierowych, odpowiednio dobranymi farbami UV i z właściwymi mieszankami gumowymi, przebiega z reguły bez problemów. Ogólnie dostępne farby generalnie skutkują niewielkim, akceptowalnym puchnięciem wałków. Stosunkowo nowymi produktami są na rynku serie farb UV, których wpływ na mieszanki do druku zamiennego jest tak niewielki jak farb hybrydowych, a z pewnością dużo mniejszy niż średnio agresywnych farb UV. Zdecydowanie mniejszy wpływ tych farb na wałki wodne i farbowe oraz na obciągi offsetowe sprawia, że szybciej osiągamy jakość nakładową druku przy zmianie systemów farbowych (z konwencji na UV lub odwrotnie), a także umożliwia druk ze zredukowaną ilością IPA. Nie możemy też zapominać, że mamy na rynku również serie farb, które doprowadzają mieszanki do druku zamiennego do granic ich wytrzymałości. Szczególnie przy druku na foliach czy blasze stosowane są bardziej agresywne farby powodujące silne puchnięcie. Przy dużym udziale tych farb w stosunku do łącznej ilości zamówień dochodzi czasami do silnych uszkodzeń wałków, a co za tym idzie do problemów z drukiem. Firma Böttcher nie zaleca w takich wypadkach technologii druku zamiennego, lecz zastosowanie klasycznych mieszanek dla farb UV. Pamiętać należy, iż druk zamienny jest swego rodzaju kompromisem i czasem nie jest możliwy. Trzej najwięksi niemieccy producenci maszyn drukujących zlecili Instytutowi FOGRA przeprowadzenie certyfikacji dla różnych materiałów produkcyjnych i eksploatacyjnych stosowanych w technice kombi oraz UV. W ramach tych badań zostały sprawdzone mieszanki firmy Böttcher z grupy Kameleon do druku zamiennego, tj. 471 38, 171 25 i 134 25 oraz mieszanki 725 40 i 715 25 do druku UV, uzyskując stosowne certyfikaty. Przebadane i zaakceptowane zostały także oczywiście farby do druku UV. Należy zauważyć, że w segmencie farb UV do druku zamiennego na foliach żadna z nich nie uzyskała dotychczas stosownych certyfikatów. Na wykresie 2 pokazano przykładowy wynik badania odporności chemicznej mieszanki 471 38 na działanie trzech obecnych na rynku serii farb do druku na foliach. Wynika z niego, iż w przypadku serii A możemy spodziewać się większego oddziaływania na mieszanki niż w przypadku serii C. Należy jednak zauważyć, że te ostatnie stanowią jak dotychczas absolutny wyjątek, gdyż osiągalnym na rynku farbom UV do druku na foliach zdecydowanie bliżej do serii A i B. Omawiając zagadnienia związane z drukiem zamiennym nie należy zapominać o wpływie na mieszanki także farb konwencjonalnych. Również w tym wypadku zauważane są duże różnice pomiędzy poszczególnymi seriami. Farby konwencjonalne z reguły prowadzą do obkurczania się mieszanek. W ekstremalnej sytuacji, przy zastosowaniu w maszynie drukującej na zmianę z jednej strony farb konwencjonalnych, powodujących wyłącznie silne obkurczanie oraz z drugiej strony farb UV prowadzących wyłącznie do silnego puchnięcia, może dojść do zauważalnych zmian w geometrii wałków, a co za tym idzie do zmiany strefy styku. To z kolei może prowadzić do braku stabilności, przede wszystkim przy zmianie farby. Nie wyklucza to możliwości druku jako takiego, ale utrudnia zachowanie jego stałych parametrów. Druk zamienny może być dostatecznie dobrze kontrolowany dzięki zastosowaniu w wałkach właściwych mieszanek gumowych. Nie możemy zapominać, iż z uwagi na opisane wyżej reakcje chemiczne zmieniające geometrię wałków także rola farb nie jest do pominięcia. Mieszanki EPDM dla wałków do druku UV W przypadku klasycznego druku UV wszyscy producenci wałków stosują dla powłok mieszanki na bazie kauczuków z grupy EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy). Zapewniają one bardzo dobrą odporność na farby UV, jednak absolutnie nie nadają się do pracy z farbami konwencjonalnymi, gdyż silnie reagują na oleje i ich zmywacze. Należy jednak pamiętać, iż także między różnymi wałkami z EPDM-u występują duże różnice w żywotności. Dwa materiały firmy Böttcher: mieszanki 715 25 oraz 725 40 cieszą się największą popularnością w swojej grupie na skalę światową. Są wybierane do pierwszych wyposażeń najlepiej sprzedających się maszyn drukujących. Wart zauważenia jest szczególnie fakt, iż także miękka mieszanka 715 25 pomimo niskiej twardości, tj. 25 Shore A, utrzymuje doskonałą żywotność. Śledzenie zmian dokonujących się na rynku farb drukarskich poparte testami laboratoryjnymi doprowadziło do konkluzji, iż w niektórych przypadkach mieszanka 725 40 wykazuje lekką tendencję do obkurczania się. Po długim czasie stosowania pewnych serii farb, na maszynach o szczególnie „czułych” konstrukcjach mogły pojawić się problemy z regulacją wałków. Obkurczanie się gumy powodowało zmianę geometrii wałków i przybranie przez nie w strefie brzegowej formy trąbki, deformując tym samym strefę styku wałków widoczną na odcisku. Modyfikacja mieszanki 725 40 dała zoptymalizowany, dostosowany do aktualnych realiów rynkowych produkt o nazwie Böttcher Stabilo UV 726 40, rozwiązujący z powodzeniem wyżej opisane problemy. Wałki wymagają zdecydowanie rzadszych regulacji, gdyż ich stabilna geometria pozostawia także dłużej stabilną strefę styku. Böttcher Stabilo UV 726 40 sprawdza się na rynku od ponad dwóch lat. Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno w dziedzinie druku zamiennego, jak i UV wciąż dużo się dzieje. Pojawiają się nowe podłoża, nowe farby o nowych właściwościach, nowe materiały eksploatacyjne i nowe rozwiązania techniczne w maszynach. Chcąc pozostawać wciąż w grze na pozycji lidera, konieczne jest stałe dostosowywanie do zmieniających się technologii także surowców dla wałków do maszyn drukujących. Ta idea przyświeca działaniom firmy Böttcher od lat. *** System wałków firmy Böttcher do druku zamiennego Kameleon – oferuje wałki farbowe w dwóch twardościach 38 Shore A (mieszanka 471 38) i 25 Shore A (mieszanka 171 25) oraz absolutną nowość: mieszankę 134 25 w twardości 25 Shore A dla wałków wodnych nadających, odporną także na farby UV z wyłączeniem druku na foliach. System wałków firmy Böttcher do druku UV – oferuje najpopularniejsze na rynku mieszanki 725 40 o twardości 40 Shore A i 715 25 o twardości 25 Shore A. Nowością jest surowiec Stabilo UV 726 40 o twardości 40 Shore A. Böttcher Polska Sp. z o.o. ul. Lesznowska 20c, 05-870 Błonie www.bottcher.pl Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>