Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy
6 gru 2016 14:47

Informowaliśmy już o pierwszym klastrze poligraficzno-reklamowym, który powstał w sierpniu br. w Lesznie. Wówczas także pojawiły się zapowiedzi powołania klastra mazowieckiego, które po kilku miesiącach przybrały realny kształt. Stowarzyszenie „Kolorowa Kotlina” – Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy powstało w listopadzie ub.r. w wyniku inicjatywy kilkunastu firm z branży poligraficzno-reklamowej na Mazowszu. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim integrację i wspólne podejmowanie działań związanych z poligrafią, działalnością wydawniczą i reklamową. Jej celem jest pobudzanie inicjatyw gospodarczych w branży poligraficznej służących rozwojowi regionu, dążenie do odpowiednich standardów oferowanych produktów i usług, a także podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników branży poligraficznej. Instytucjami wspierającymi klaster są: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie, Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie „Kolorowa Kotlina” – Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy, którego prezesem jest Marta Rudnik, to grupa 19 firm poligraficzno-reklamowych, które wspólnie oferują pełny wachlarz usług i produktów z zakresu poligrafii, druku i reklamy, rozbudowany dodatkowo o wąskie specjalizacje. Zwiększone przez siłę całej grupy moce przerobowe, różnorodny park maszynowy oraz wieloletnie doświadczenie powodują, że jest to mocny partner dla klientów na terenie Mazowsza. Opracowano na podstawie informacji Mazowieckiego Klastra Druku i Reklamy