Meeting Premiera 2001
6 gru 2016 14:41

W dniach 14-16 marca w Centrum Targowym Mokotów odbywała się szósta już edycja targów Meeting Premiera Đ najważniejszej imprezy w branży biurowo-szkolnej nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Œrodkowo-Wschodniej. Organizatorami targów sš spółka Rob-expo oraz Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało ă6 kontynentów Đ 6 rynków promocjiÓ, a patronat nad targami objšł premier Jerzy Buzek. Meeting Premiera 2001 zgromadziła 230 wystawców z: Polski, Hiszpanii, Francji, Holandii, Grecji, Węgier, USA i Malezji, reprezentujšcych łšcznie ponad 700 firm, którzy w dwóch halach zajęli powierzchnię ok. 9000 m2. Widoczny jest wzrost zainteresowania targami Meeting Premiera, przejawiajšcy się wzrostem zarówno liczby wystawców, jak i zwiedzajšcych. Wielu wystawców podkreœlało zmianę na lepsze pod tym względem w porównaniu choćby z ubiegłym rokiem. Tegoroczne targi odwiedziło blisko 9000 goœci. Na stoiskach prezentowano: akcesoria komputerowe (m.in. Drescher Polska, Herlitz, Office Line), artykuły biurowe (GBC Polska, Bazarnik, Argo, Beiersdorf-Lechia, Ziemia Obiecana i in.), sprzęt do wyposażenia biur, systemy organizacyjne, galanterię papierniczš i biurowš, materiały szkolne, opakowania, kalendarze, albumy, pocztówki. Spoœród firm papierniczych obecne były: International Paper Kwidzyn prezentujšcy swój główny produkt Đ papiery biurowe Polspeed, Pollux i Poljet; Ecco-Papier, Impap i Mercator Papier. Xerox z pomocš urzšdzenia DocuColor 12 demonstrował możliwoœci produkowanych przez siebie papierów: Colotech do druku cyfrowego, Carbonless do tworzenia formularzy samokopiujšcych w drukarkach laserowych, Colourlabel Đ na etykiety samoprzylepne. Na stoisku Canona oprócz kopiarek pokazano wytwarzany przez tę firmę papier odporny na utrwalanie piecowe, czyli wytrzymujšcy Đ jak zapewniali przedstawiciele firmy Đ temperatury ponad 300ĄC. Wœród wystawców było również kilka drukarń, wykonujšcych m.in. druki akcydensowe: Samindruk z Brodnicy, Typograf z Wrzeœni, Druk Serwis (Dębe Wielkie), Poligraf z Kalisza. Organizatorzy przewidzieli kilka konkursów dla wystawców: na najładniejsze stoisko, najlepszego odbiorcę roku 2000, nowoœć roku 2001. Warto jeszcze wspomnieć o zorganizowanej w czasie targów konferencji nawišzujšcej do ich hasła ă6 kontynentów Đ 6 rynków promocjiÓ, której tematem była sytuacja branży papierniczo-biurowo-szkolnej w różnych krajach i regionach œwiata. IZ