Meeting Premiera 2003
6 gru 2016 14:43

W dniach 19-21 marca w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI odbywały się VIII Międzynarodowe Targi Artykułów Biurowych, Szkolnych i Papierniczych MEETING PREMIERA 2003. Jak podkreœlajš organizatorzy Đ firma CEE Międzynarodowe Targi Warszawskie Đ sš to największe targi tej branży w Europie Œrodkowej i Wschodniej, a trzecie co do wielkoœci na œwiecie. Tegorocznš edycję Meeting Premiera objšł patronatem minister Jerzy Hausner. Chociaż kryzys w branży biurowo-szkolnej trwa nieprzerwanie od ponad 2 lat, to w ubiegłym roku zarówno liczba wystawców, jak i powierzchnia targowa były większe niż w roku 2001. Tegoroczna edycja zgromadziła jednak mniej wystawców (226 z 10 krajów; także Poligrafika miała swoje stoisko będšc jednym z partnerów medialnych imprezy) i zajęli oni mniejszš powierzchnię (8000 m2). Nie było kilku dużych firm dotychczas stale obecnych na targach Meeting Premiera, m.in. z branży papierniczej nieobecni byli Europapier i Mercator Papier, tak więc jako jedyny niemal reprezentant tej branży pozostał Đ z dużym jak zwykle stoiskiem Đ International Paper Kwidzyn prezentujšcy papiery biurowe z serii Pol, które zdobyły już renomę na rynku. Organizatorzy tłumaczš ten spadek liczby wystawców trudnš sytuacjš rynkowš i złš kondycjš finansowš firm, podkreœlajšc, że i tak tegoroczne wyniki sš lepsze od tych sprzed 2 lat. W bieżšcym roku wprowadzono nowe sektory tematyczne: reklama, poligrafia reklamowa i automatyka biurowa (podczas konferencji prasowej organizatorzy tłumaczyli wprawdzie, że głównie ze względów porzšdkowych). Przynajmniej jeœli chodzi o poligrafię reklamowš, wydaje się, że idea ta spotkała się ze stosunkowo niewielkim odzewem branży. Stoisk drukarń na targach było około 10; oprócz zwykle obecnych drukarń specjalistycznych: Emerson Polska i Samindruk po raz pierwszy była obecna drukarnia Team, specjalizujšca się w druku offsetowym i mailingu (laureatka tegorocznego Vidicalu za najlepszš jakoœć poligraficznš kalendarza). Poza tym swoje stoiska miały: Korporacja Papiernicza Interdruk Đ jedna z największych krajowych firm działajšcych w branży biurowej, szkolnej i papierniczej, œwiadczšca poza tym kompleksowe usługi poligraficzne i introligatorskie, która była też generalnym sponsorem tej edycji targów; Zakład Usług Poligraficznych Bartorex (firma jest również producentem artykułów szkolnych i biurowych); Drukarnia Warsdruk, Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Wydawnicze Format, P.P.H. Papirus, PPHU Poligraf, Typograf, Zakład Poligraficzny Pol-Mak. Do grona tegorocznych wystawców dołšczyły także firmy Edica SA (dawniej Gazeta Handlowa) Đ największy polski producent kalendarzy ksišżkowych oraz Mohndruck Đ Wydawnictwo Kalendarzowe Bertelsmann Media. Jeœli chodzi o urzšdzenia, to firmy takie jak Xerox, Hewlett-Packard, Canon, Ricoh, Minolta i in. były jedynie reprezentowane przez partnera handlowego, firmę Polcan. Z innych firm zwišzanych z naszš branżš stoiska miały m.in. PPUH Poligrafia Đ dystrybutor maszyn i urzšdzeń, Tampo Profi Đ producent maszyn do tampondruku i sitodruku prezentujšcy tamponiarkę TP 183 oraz firma Pol-pack z maszynš Dibipack C 3246 do pakowania produktów w folię. Organizatorzy informowali, że na targach w tym roku można było zobaczyć sporo rynkowych premier. Były to nowoœci z branży biurowo-szkolnej; m.in. firma 3M prezentowała podkładkę pod mysz optycznš oraz nowe wersje bloczków samoprzylepnych, a firma Trodat Đ nowy stempel samotuszujšcy Printy nagrodzony na targach PAPERWORLD we Frankfurcie oraz nagrodš Produkt Roku 2003. Niespodziankę, zwłaszcza dla dzieci, przygotowała firma TOP-2000, goszczšc na stoisku w drugim dniu targów Edwarda Lutczyna. Wykonane przez niego rysunki tematycznie zwišzane z dziećmi i szkołš można było kupić, a dochód przeznaczono na Fundację Jolanty Kwaœniewskiej ăPorozumienie bez BarierÓ. Nowym interesujšcym elementem tegorocznej edycji targów Meeting Premiera była konferencja na temat możliwoœci współpracy polskich firm z partnerami z rynków wschodnich zorganizowana we współpracy z Unido (jest to Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego). Biuro Unido jest obecnie w Polsce jedynš placówkš zajmujšcš się rynkami wschodnimi. Podczas konferencji zaprezentowano cztery z nich: rosyjski, ukraiński, białoruski i kazachski. Podkreœlano, że ekspansja na rynki wschodnie może stać się szansš przetrwania kryzysu dla wielu polskich firm, a także zapewnić dobre widoki na przyszłoœć, zwłaszcza w aspekcie akcesu Polski do Unii, gdyż Unia Europejska bez otwarcia na wschód nie ma racji bytu. Jakkolwiek widoczne sš starania organizatorów Đ firmy CEE Międzynarodowe Targi Warszawskie Đ o uatrakcyjnienie targów, to jednak ich uczestnicy, zarówno wystawcy, jak i zwiedzajšcy, z mieszanymi uczuciami odnosili się do obecnej jej edycji. Częœć z nich twierdziła, że impreza zawiodła ich oczekiwania i w przyszłym roku zrezygnujš z udziału w niej. Padały uwagi na temat zbyt małej promocji targów (nie widać było zapowiadanych wczeœniej billboardów, a plakaty reklamujšce imprezę widoczne były głównie w najbliższym sšsiedztwie Expo XXI) oraz istotnych niedocišgnięć organizacyjnych (np. firma, która wykupiła jedno z największych stoisk, nie otrzymała w ogóle przysługujšcych jej ăwejœciówekÓ dla klientów). Pytany w czasie konferencji prasowej o możliwoœć zmiany częstotliwoœci edycji Meeting Premiery Đ wzorem innych targów zarówno w Polsce, jak i na œwiecie Đ dyrektor zarzšdzajšcy CEE MTW Mariusz Kania wykluczył takie rozwišzanie, bo, jak powiedział, póki co jest jeszcze wcišż 226 wystawców, a na mapie targowej jest to jedna z większych imprez branżowych i istnieje wystarczajšco duża potrzeba rynku, aby odbywała się co roku. Przyznał jednak, że firmy, które zrezygnowały z udziału w targach, na pytanie o powody takiej decyzji odpowiadały, że brak jest nowych produktów wprowadzanych na rynek, które można by pokazać na targach lub że nastšpiła zmiana filozofii firmy dotyczšcej strategii komunikacji z rynkiem. Dyrektor Kania sšdzi, że jest to zjawisko przejœciowe. Czy na pewno?

error: Kopiowanie zabronione!
cript>