Meksykanie z wizytą
6 gru 2016 14:48

Pod koniec stycznia odwiedziła Polskę grupa kilkunastu przedsiębiorców zrzeszonych w Meksykańskiej Krajowej Izbie Przemysłu Sztuk Graficznych (CANAGRAF). Polska Izba Druku wraz z Ambasadą Meksyku zorganizowały w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej spotkanie, które było okazją do wymiany wielu informacji na temat polskiej i meksykańskiej poligrafii. Spotkaniu przewodniczył Ed-ward Dreszer – członek Rady PID, właściciel drukarni Lotos Poligrafia. Krajową Izbę Gospodarczą reprezentowała Joanna Matuszewska – specjalista ds. Ameryki Łacińskiej, a Ministerstwo Gospodarki Urszula Mirska-Strębska z Departamentu Stosunków Dwustronnych. Meksykańskich przedsiębiorców interesowało wiele spraw – poczynając od ulg podatkowych i stopy zysku w polskich drukarniach po wielkość eksportu, rodzaj używanych maszyn poligraficznych i materiałów. Meksykańska Izba Canagraf w czasach, gdy przynależność do niej była obowiązkowa, skupiała ponad 18 000 członków; obecnie pozostało ich zaledwie 100. Przedstawiciele Canagraf-u w ramach programu rządowego wspierania poligrafii podróżują po całym świecie szukając pomocy w zbudowaniu autorytetu swojej organizacji. Problemy, z jakimi się borykają, to dumpingowe ceny amerykańskich i kanadyjskich drukarń działających w Meksyku, napływ niekontrolowanych ilości książek z Hiszpanii sprzedawanych „na wagę” oraz drukowanie i wydawanie książek „na czarno”, który to proceder określili mianem „piractwa książkowego”. Wizyta w Polsce zakończyła się propozycją podpisania przyjacielskiego porozumienia na temat współpracy pomiędzy Canagraf a Polską Izbą Druku. Podobne porozumienia Meksykanie podpisali już w wielu krajach, m.in. w Chinach, Japonii, Indiach, Korei, Tajlandii, Niemczech i Rosji. W planach mają zawarcie porozumienia o współpracy z Unią Europejską. Reprezentujący Polską Izbę Druku Edward Dreszer wskazał na możliwości szerszej wymiany uczniów i studentów kształcących się w szkołach poligraficznych i przypomniał, że taka współpraca już została rozpoczęta – kilku uczniów z lubelskiego liceum odwiedziło Meksyk, a ich meksykańscy koledzy przyjechali do Polski. W dniu 17 stycznia meksykańscy przedsiębiorcy gościli w drukarni Lotos Poligrafia, gdzie zapoznali się ze stosowaną technologią i organizacją pracy. Opracowano na podstawie informacji PID

error: Kopiowanie zabronione!
cript>