Mercator Poligrafia Đ nowoczesne rozwišzania techniczno-konstrukcyjne w Lublinie
6 gru 2016 14:42

W dniu 12 grudnia ub.r. odbyło się kolejne sympozjum Mercator Poligrafia SA, tym razem organizowane wraz z Lubelskim Odziałem Sekcji Poligrafów SIMP. Tematem sympozjum była ăPrezentacja najnowszych rozwišzań techniczno-konstrukcyjnych w maszynach drukujšcych offsetowych Polly i Shinohara oraz w urzšdzeniach introligatorskich: Schneider Senator, Watkiss i MorganaÓ. Sympozjum otworzył Jerzy Bartnicki, prezes Oddziału Lubelskiego Sekcji Poligrafów SIMP. Przedstawił zakres aktywnoœci Sekcji Poligrafów i współdziałanie ze œrodowiskiem poligrafów lubelskich. Lubelski oddział SIMP działa już od ponad 50 lat, a jego dorobek oraz dzieje przemysłu maszynowego na LubelszczyŸnie zostały opisane w monografii przygotowanej przez Tadeusza Filipka. Czeœć merytorycznš sympozjum rozpoczęła prezentacja multimedialna dotyczšca japońskich arkuszowych maszyn offsetowych Shinohara. Prezes Mercator Poligrafia SA Piotr Żyznowski przedstawił rozwišzania konstrukcyjne i techniczne omawiajšc m.in. system koszenia płyty, przestawialne progi łapek przystosowujšce maszynę do drukowania na niskich i wysokich gramaturach, budowę zespołów wodnych i farbowych oraz w pełni cyfrowe sterowanie maszynš. Porównanie tych rozwišzań ze stosowanymi w innych maszynach drukujšcych znanych marek wywołało żywš dyskusję wœród zaproszonych goœci. Ożywionš dyskusję spowodowała również prezentacja rozwišzań konstrukcyjnych zastosowanych przez czeskiego producenta nowej generacji maszyn: Polly Prestige 74 i Polly Performer 66. Szczegółowe omówienie budowy tych maszyn i zastosowanych technologii, włšczajšc w to zdalne monitorowanie pracy maszyny i diagnozę błędów, dało obraz nowej klasy maszyn drukujšcych dostępnych na rynku polskim. Po krótkiej przerwie i dyskusjach kuluarowych Dariusz Ligocki przedstawił urzšdzenia introligatorskie z oferty Mercator Poligrafia. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziły krajarki Schneider Senator z w pełni hydraulicznym napędem belki nożowej i dociskowej. Kolejnym produktem zaprezentowanym podczas pokazu były zbieraczki DIGI VAC + firmy Watkiss z systemem pobierania arkuszy od spodu stosu zapewniajšcym możliwoœć pracy non-stop. Urzšdzenie do formowania grzbietów Spine Maser trwale eliminujšce ăpamięćÓ włókien papieru i pozwalajšce na przeformatowanie grzbietu broszur oraz osišgnięcie płaskiego wyglšdu broszury po zszyciu wywołało praktyczne pytania z zakresu obróbki introligatorskiej. Po częœci oficjalnej goœcie i organizatorzy kontynuowali dyskusję na temat ogólnej sytuacji na rynku poligraficznym w Polsce podczas wspólnego obiadu w Restauracji Simpowskiej. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia