Mercator Poligrafia Đ noworoczne spotkanie poligrafów Pomorza
6 gru 2016 14:43

Na poczštku stycznia br. w Pelplinie miało miejsce noworoczne spotkanie poligrafów Pomorza zorganizowane przez Mercator Poligrafia SA z Krakowa oraz Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej ăBernardinumÓ z Pelplina. Konferencję uœwietnił swojš obecnoœciš biskup Diecezji Pelplińskiej Jan Bernard Szlaga (na zdjęciu), obecni byli również burmistrz Pelplina Đ Andrzej Stanuch oraz liczni drukarze ze Stowarzyszenia Poligrafów Pomorza i goœcie zaproszeni przez Mercator Poligrafia. Spotkanie otworzył dyrektor Tadeusz Serocki przedstawiajšc historię Biblii Gutenberga, pozostajšcej w zbiorach Muzeum Pelplińskiego, od jej powstania aż do obecnego stanu prac nad wydaniem faksymilowego egzemplarza Pelplińskiej Biblii Gutenberga. Jest ono drukowane właœnie w Wydawnictwie Bernardinum na japońskiej maszynie Shinohara 75 dostarczonej przez Mercator Poligrafia SA. W kolejnej częœci spotkania Piotr Żyznowski Đ prezes Mercator Poligrafia SA Đ przedstawił w formie prezentacji multimedialnej rozwišzania konstrukcyjne maszyn Shinohara formatu A2, B2 i B3. Nie obyło się również bez prezentacji pozostałych urzšdzeń z oferty Mercator Poligrafia, czyli maszyn Polly Prestige 74 i Polly Performer 66, krajarek Schneider Senator, zbieraczek Watkiss Vario oraz złamywarek i numeratorów Morgana. Goœcie mogli zweryfikować przedstawione informacje teoretyczne podczas pokazu druku na maszynie Shinohara 75 IV H+CP przy zastosowaniu systemu CIP3. Spotkanie było również okazjš do obejrzenia cennych zbiorów starodruków i rzeŸb sakralnych Muzeum Pelplińskiego oraz najcenniejszego eksponatu: dwutomowej Biblii Gutenberga. Mimo niesprzyjajšcej aury i bardzo dużego mrozu goœcie zjawili się w doborowym składzie reprezentujšcym ponad 30 znaczšcych drukarń z regionu Pomorza i Kujaw. Wspólny obiad był okazjš do dalszej wymiany poglšdów na tematy techniczne, jak również w zakresie planów inwestycyjnych na rok 2003. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia

error: Kopiowanie zabronione!
cript>