Mercator Poligrafia i cesarz Japonii
6 gru 2016 14:42

Firma Mercator Poligrafia jest charakterem swej działalnoœci œciœle zwišzana zarówno z Japoniš, jak i ze sztukš. Jako wyłšczny dystrybutor na Polskę japońskiej marki Shinohara (maszyny poligraficzne) firma stara się, aby japońska technika w najlepszym wydaniu służyła nie tylko jej klientom, ale wspierała rozwój sztuki na różnych płaszczyznach. Wyrazem powziętej działalnoœci jest uczestnictwo firmy jako mecenasa w wydarzeniu na skalę ogólnopolskš - wizycie cesarza Japonii w krakowskim Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej , w dniu 11 lipca br. Z okazji tej unikatowej wizyty Centrum ăMangghaÓ zorganizowało wystawę drzeworytów œwiatowej sławy artysty japońskiego Utagawa Hiroshige. Na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia