Mercator Poligrafia i nadzwyczajny koncert
6 gru 2016 14:43

Silne więzi między Krakowem a Lublinem, a także znaczenie tych miast na drodze Karola Wojtyły do stolicy apostolskiej znajdujš odzwierciedlenie w bieżšcych wydarzeniach kulturalnych. Właœnie w Lublinie 16 paŸdziernika w auli Centrum Kongresowego Akademii Rolniczej odbył się nadzwyczajny koncert. Nadzwyczajna była okazja Đ 25-lecie pontyfikatu Ojca Œwiętego Jana Pawła II, nadzwyczajni byli i bioršcy w imprezie udział artyœci Piwnicy pod Baranami z Krakowa. Organizatorem tego uroczystego i zróżnicowanego w formie artystycznej koncertu było Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ăGaudiumÓ z Lublina, zaœ głównym sponsorem wydarzenia krakowski Mercator Poligrafia. Koncert poprzedził krótki występ młodych muzyków z Zakopanego i Lublina. Był on również okazjš do ogólnopolskiej promocji nowego tomiku wierszy dedykowanych Ojcu Œwiętemu. ăDezyderataÓ w wykonaniu artystów Piwnicy ze swoim niezmiennie aktualnym przesłaniem zakończyła to wspaniałe wydarzenie, w którym na zaproszenie Mercator Poligrafia uczestniczyło wielu przedstawicieli branży poligraficznej. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia