Mercator Poligrafia na Międzynarodowym Spotkaniu Dealerów Polly
6 gru 2016 14:43

W dniach 16-17 lutego reprezentanci maszyn Polly z całego œwiata spotkali się na Międzynarodowym Spotkaniu Dealerów Polly w Hradec Kralove, w Czechach. Zaproszenie dotyczyło zagranicznych dystrybutorów reprezentujšcych firmę Grafitec na kilkunastu rynkach, m.in. na rynku polskim. Spotkanie otworzył Peter Skrla, dyrektor wykonawczy Grafitec, przedstawiajšc w zarysie globalnš strategię rozwoju produktu i firmy prowadzšcš do osišgnięcia najwyższej jakoœci oraz komfortu obsługi w nowej generacji maszynach Polly Prestige i Performer. Duże zainteresowanie dystrybutorów wzbudziła prezentacja dyrektora Lubosa Moraviec i jego kolegów z Działu Badań i Rozwoju dotyczšca nowych modyfikacji obu linii maszyn drukujšcych Đ Polly Performer 66 i Polly Prestige 74. Modyfikacje dotyczš głównie automatyzacji maszyny skracajšcej czas jej przygotowania do druku i wzrostu komfortu użytkowania. Powyższe zmiany w specyfikacji uczestnicy spotkania mogli obejrzeć w nowym showroomie w Dobrus˙ce, gdzie zaprezentowano dwie w pełni wyposażone maszyny drukujšce Performer i Prestige dostępne do demonstracji dla klientów. Praktycznym doœwiadczeniem zwišzanym z obsługš unowoczeœnionej Polly Performer podzielił się z dystrybutorami właœciciel drukarni Uniprint z Rychov. Użytkownik mówił o zaawansowaniu technologicznym maszyny drukujšcej Polly Performer i swoich pozytywnych doœwiadczeniach, które pozwoliły w ocenie jego klientów na zakwalifikowanie maszyny Polly do kategorii reprezentujšcej najwyższš europejskš jakoœć. Uczestnicy spotkania mieli również okazję obejrzenia innowacji opracowanych i testowanych przez Dział Badań i Rozwoju obejmujšcych automatycznš zmianę płyt, elektryczne koszenie oraz lakierowanie z układu wodnego. Jak poinformowano, rozwišzania te będzie można obejrzeć w czasie pracy podczas targów EMBAX PRINT w Brnie w maju tego roku, gdzie wystawiane będš maszyny Polly Prestige 574 i Polly Performer 466. W spotkaniu wzięli również udział kluczowi dostawcy firmy Grafitec: Bšttcher, Bernecker-Reiner oraz Technotrans, którzy zaprezentowali zalety i parametry techniczne produkowanych przez nich komponentów. Nieformalne rozmowy przedstawicieli Mercator Poligrafia z zagranicznymi dystrybutorami oraz dyrekcjš i pracownikami firmy Grafitec w tawernie ăU klalovny EliskyÓ dotyczyły m.in. wyników sprzedaży w roku 2002 oraz planów na rok obecny. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator

error: Kopiowanie zabronione!
cript>