Mercator Poligrafia zatrudnia
6 gru 2016 14:42

Firma Mercator Poligrafia wychodzšc naprzeciw potrzebom rynku nawišzała współpracę z Zespołem Szkół Poligraficznych w Krakowie oraz zatrudniła słuchacza Studium Poligraficznego w Krakowie w celu praktycznej nauki zawodu. Firma podpisała również umowę z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Stanowi to jednš z form realizacji programu zatrudniania absolwentów zarówno wyższych uczelni, jak i szkół œrednich. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia