METPACK 2002
6 gru 2016 14:42

Już po raz czwarty w Essen, tym razem w dniach 23-27 kwietnia, odbywały się Międzynarodowe Targi Opakowań Metalowych Đ tradycyjnie już w czasie trwania INTERPACKU w DŸsseldorfie. Organizatorem targów METPACK jest spółka Targi Essen (Messe Essen GmbH). W tym roku oprócz METPACKU zorganizowano PETpoint, czyli wystawę opakowań z poli(tereftalanu) etylenu. Choć powszechnie wiadomo już co najmniej od drugiego METPACKU, że targi te sš imprezš nr 1 branży opakowań metalowych, to występujš trudnoœci z uzyskaniem danych statystycznych, które wykazujš pewnš rozbieżnoœć, a ich weryfikacja następuje dopiero w materiałach wydawanych z okazji kolejnej edycji. W METPACKU 2002 uczestniczyło 172 wystawców z 19 krajów, powierzchnia wystawowa to około 21 000 m2. Targi odwiedziło 7200 goœci z 99 krajów. Dla porównania: w METPACKU 1999 udział wzięło 206 wystawców z 16 państw, targi odwiedziło 5926 goœci z 97 krajów, powierzchnia wystawowa była podobna. Targom towarzyszył kongres METPACK 2002 Congress, na którym wygłoszono dziesięć referatów. Tym razem tylko jeden był œciœle zwišzany z poligrafiš, a mianowicie referat Joe Finana i Herwiga Lutza pt. ăNowoczesne zadrukowywanie pojemników metalowych wraz z zastosowaniem cyfrowej przygotowalni oraz drukowania cyfrowego w procesach wykończeniowychÓ. Autor zwrócił szczególnš uwagę na zadrukowywanie blachy i pojemników blaszanych oraz na niezbędne do tego procesu farby i lakiery. W przypadku zadrukowywania blachy lub puszek oprócz tzw. farb dekoracyjnych stosuje się lakiery pokryciowe, które sš kryjšcymi farbami podkładowymi. Farby i lakiery do zadrukowywania metalu to bardzo specjalistyczne materiały; ich udział w globalnej produkcji farb graficznych wynosi 5-7%. Na tegorocznym METPACKU stawili się praktycznie wszyscy więksi œwiatowi producenci farb do metalu. Jedenastu wystawców prezentowało swoje farby. Brytyjska firma The Valspar majšca zasięg ogólnoœwiatowy reprezentowana była przez swój niemiecki oddział. Przedstawiła ona farby stosowane do zadrukowywania blachy technikš offsetu arkuszowego Đ utrwalane klasycznie piecowo oraz utrwalane za pomocš promieniowania UV. Proponowano alkidowe farby o nazwach Toba i Eyre, farby poliestrowe o nazwie Lagon i farby utrwalane promieniowaniem UV Đ Kariba oraz farby do typooffsetu (suchego offsetu) do zadrukowywania puszek napojowych: klasyczne Corrib i Taupo oraz Volta utrwalane UV. Prezentowano także farby do suchego offsetu do zadrukowywania puszek, pojemników aerozolowych i tub Đ klasyczne Onega i Galathae oraz utrwalane UV Đ Jopas. Niemiecka firma ICI Packaging Coatings sprzedajšca swe produkty od ponad 30 lat na całym œwiecie oprócz tradycyjnych już lakierów podkładowych złotych, białych, transparentnych (i innych pigmentowanych), lakierów wewnętrznych i klasycznych farb oraz farb utrwalanych UV do zadrukowywania metalu (blachy białej, aluminium, pojemników aerozolowych, tub aluminiowych) proponowała nowe barwne lakiery i farby do dekorowania puszek napojowych. Włoska firma Ink Maloberti zajmujšca się generalnie produkcjš farb do drukowania offsetowego od papieru do metalu prezentowała swoje nowe ămetaloweÓ farby offsetowe konwencjonalne Sintometal 4C i utrwalane promieniowaniem UV Sintometal BMX Đ UV. Brytyjska firma PPG Packaging Coatings będšca œwiatowym liderem w produkcji lakierów i farb do metalu i opakowań metalowych przedstawiła na METPACKU bogatš ofertę nowych farb. Sš to farby offsetowe dla obu systemów drukowania: klasycznego i utrwalane UV. Farby utrwalane UV to triadowe farby bezrozpuszczalnikowe o nazwie Ultraflesh UV. Prezentowano farby do zadrukowywania pojemników aerozolowych, tub metalowych, wieczek i puszek napojowych. Szwedzki Akzo Nobel Inks prezentował farby utrwalajšce się według systemu konwencjonalnego i za pomocš promieniowania UV. Nowoœciš były ww. farby przeznaczone do drukowania wielobarwnego z dużymi szybkoœciami w liniach technologicznych. Firma Flint Ink, Metal Decorating Europe z Helsinborga w Szwecji, będšca częœciš ponadnarodowego amerykańskiego koncernu Flint Ink, przedstawiła szerokš gamę nowo opracowanych farb i pokryć do różnego rodzaju wyrobów metalowych. Prezentowano farby offsetowe i farby do suchego offsetu utrwalane klasycznie i promieniowaniem UV (fot. 1). Japoński koncern ponadnarodowy DIC Dainippon Ink & Chemicals Inc. wraz ze swoim hiszpańskim oddziałem DIC Coatings S.L. prezentował nowe rodzaje farb utrwalanych konwencjonalnie i promieniowaniem UV do wszystkich możliwych wyrobów metalowych (fot. 2). Powyższe informacje w zasadzie wyczerpujš nowoœci w zakresie farb do zadrukowywania metalu z jednym wyjštkiem: firma Bauer + Kunzi, która wyprodukowała szeœciokolorowš maszynę offsetowš Metalstar2, stosowała do drukowania farby produkcji amerykańskiej firmy Fort Dearborn do szeœciokolorowej reprodukcji wielobarwnej Hi Colour. Kilkunastu wystawców prezentowało maszyny do zadrukowywania blachy i opakowań metalowych. Rewelacjš w zakresie maszyn do drukowania na blasze była szeœciokolorowa offsetowa arkuszowa maszyna Metalstar 2 wyprodukowana przez niemieckš firmę Bauer + Kunzi Gesellschaft fŸr Drucktechnik mbh (co prawda wystawiany był tylko jeden zespół drukujšcy i makieta reszty). Metalstar2 jest maszynš drukujšcš nowej generacji, będšcš rozwinięciem maszyny czterokolorowej Metalstar, za którš firma otrzymała nagrodę w dziedzinie innowacji. Maszyna Metalstar2 (fot. 3) charakteryzuje się następujšcymi parametrami technicznymi: Ľ maks. format zadrukowywanej blachy 1000x1200 mm Ľ min. format zadrukowywanej blachy 600 x 710 mm Ľ gruboœć zadrukowywanej blachy 0,12-0,40 mm Ľ prędkoœć mechaniczna 12 000 ark./h Ľ maks. prędkoœć drukowania 10 000 ark./h Ľ maks. masa stosu blachy w samonakładaku 3000 kg Jest to maszyna zintegrowana z wieżš lakierniczš. Lakiery i farby utrwalane sš promieniowaniem UV. Możliwe jest inne skonfigurowanie maszyny, np. jako cztero-, trzy- lub dwukolorowej. Maszyna jest sterowana cyfrowym systemem Opera. Kolejny potentat w zakresie produkcji maszyn do zadrukowywania blachy to niemiecka firma LTG MailŠnder GmbH należšca do ponadnarodowego koncernu LTG Technologies PLC Group z siedzibš w Londynie. Wystawiała ona nowe offsetowe arkuszowe maszyny Sprint System. Sš to maszyny szeœciokolorowe połšczone z wieżš lakierniczš. Sprint System jest specjalnš adaptacjš maszyn MAN Roland z serii 920 (fot. 4). Maszyny sš sterowane cyfrowo, farby i lakiery suszone sš promieniowaniem UV. Maszyna ma maksymalny format zadrukowywanej blachy 1000 x 1220, prędkoœć do 10 000 ark./h. Maszyny tego systemu mogš być produkowane od jedno- do dziewięciokolorowych. Wystawiane były także inne maszyny drukujšce, lakierujšce i powlekajšce. Japoński koncern Fuji Kikai Kogyo Co., Ltd. oferował swe znane na œwiecie szeœcio- i czterokolorowe maszyny offsetowe arkuszowe do zadrukowywania blachy. Włoska firma Serdar Mitar prezentowała swojš czterokolorowš (połšczonš z lakierówkš) maszynę sitodrukowš do zadrukowywania blachy (fot. 5). Firma ta jest także producentem urzšdzeń suszšcych, powlekajšcych i lakierujšcych do uszlachetniania blach. Niemiecka firma Mall + Herlan GmbH eksponowała nowš linię technologicznš MHD (własnej produkcji) do wytwarzania aluminiowych pojemników aerozolowych, która została zaopatrzona w oœmiokolorowš drukarkę szwajcarskiej firmy Polytype. Większoœć producentów maszyn zadrukowujšcych blachę i opakowania z metalu przybyła na targi tylko z zadrukowanymi produktami i prospektami Đ a szkoda. Na targach wszechobecni byli producenci maszyn do produkcji puszek, hoboków, tub, kapsli, zamknięć metalowych itp.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>