Michał Jarczyński dyrektorem naczelnym i prezesem zarzšdu Arctic Paper Kostrzyn SA
6 gru 2016 14:43

Nowy prezes Arctic Paper ma 35 lat. Jest żonaty. Ma wykształcenie wyższe techniczne i podyplomowe ekonomiczne. Z jego bogatego życiorysu zawodowego warto wymienić pracę w przedsiębiorstwach branży wydobywczej, consultingu. Zajmował się także prywatyzacjš. W kostrzyńskiej papierni pracuje ponad 4 lata. W paŸdzierniku 1998 został zatrudniony jako zastępca dyrektora finansowego, następnie objšł stanowisko dyrektora finansowego, a od 2000 pełnił funkcję wiceprezesa zarzšdu. 1 lutego 2003 roku Michał Jarczyński powołany został na stanowisko dyrektora naczelnego i prezesa zarzšdu Arctic Paper Kostrzyn SA. Jego nowa funkcja przypada na proces przekształceń zwišzanych ze zmianami w koncernie. Od połowy roku 2002 trwa proces centralizacji sprzedaży i marketingu; w centrali koncernu w Goeteborgu powstał Zespół Zarzšdzania Sprzedażš, który koordynuje politykę sprzedaży wszystkich fabryk w grupie. W papierniach powstały Działy Obsługi Klienta zajmujšce się całym procesem obsługi klienta, poczšwszy od przyjmowania zamówień aż do doradztwa technicznego i obsługi posprzedażnej. Nowy rok zarówno koncern, jak i kostrzyńska papiernia rozpoczęły pod nowš nazwš Đ Arctic Paper. Cele, jakie stawia sobie nowy prezes, sš zwišzane z dalszš poprawš efektywnoœci, wprowadzeniem nowych produktów na rynek i cišgłš poprawš jakoœci i serwisu œwiadczonego klientom oraz wykorzystaniem nowych szans zwišzanych z przystšpieniem do Unii Europejskiej. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper Kostrzyn