Międzynarodowe Forum Technologiczne firm Agfa i MAN Roland
6 gru 2016 14:42

W dniach 22 paŸdziernika Đ 2 listopada br. w Centrum Poligraficznym MAN Rolanda w Offenbach odbędzie się Forum Technologiczne zorganizowane wspólnie przez partnerów w projekcie Print City Đ firmy Agfa i MAN Roland Đ oraz kilku innych dostawców z branży poligraficznej. Podczas imprezy prezentowane będš ostatnie osišgnięcia w zakresie technologii CtP i drukowania opakowań. W ramach swojej częœci forum MAN Roland przedstawi ostatnie rozwišzania techniczne stosowane przy produkcji opakowań. Prezentacje przebiegać będš pod hasłem ăForum Technologiczne Đ Opakowania 2001Ó, a pokazane zostanš m.in. możliwoœci zadrukowywania etykiet i pudełek składanych przy wykorzystaniu szerokiej gamy podłoży. MAN Roland zapowiada też pokazy bezpoœredniego zadrukowywania tektury falistej z nieosišgalnš jeszcze do niedawna jakoœciš. Z kolei Agfa wykorzysta forum do zorganizowania prezentacji pod hasłem ăAgfa PrePress FuturamaÓ, podczas których będzie demonstrować osišgnięcia w dziedzinie cyfrowej przygotowalni, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania systemów CtP w drukowaniu akcydensów. Pokazy obejmš m.in. prezentację nowych funkcji systemu workflow Apogee Series 2, systemów CtP Galileo i wielkoformatowej naœwietlarki Xcalibur. W dniu otwarcia forum, 22 paŸdziernika, odbędzie się uroczysta inauguracja działalnoœci Centrum Technologii CtP Agfa, które uruchomiono w ramach centrum MAN Rolanda. Systemy CtP firmy Agfa zostały w nim zintegrowane z maszynami stosowanymi w dalszych częœciach cyklu technologicznego. Forum technologiczne nt. opakowań odbędzie się w dniach 23-25.10 i 29.10-2.11, natomiast Agfa PrePress Futurama Đ 26-27.10 i 5-6.11. Na podstawie serwisu globalprint.com opracowała DS