Minimalizacja ryzyka niewypłacalności klientów
14 lip 2017 12:03

Z 13. fali badania Bibby MSP Index – przeprowadzanego cyklicznie przez firmę Bibby Financial Services – wynika, że co dwudziesta firma zetknęła się w ostatnim półroczu z niewypłacalnym kontrahentem. W przypadku niewielkich firm oraz tych, które dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku, jedna nieopłacona faktura może wywołać łańcuch negatywnych konsekwencji. Faktoring to forma krótkoterminowego finansowania, która usprawnia odbiór należności przedsiębiorców od ich kontrahentów. Faktor jest zatem instytucją finansową, która gwarantuje płynność finansową swoim klientom.

Faktoring to rozwiązanie dedykowane przedsiębiorcom, którzy poszukują elastycznego źródła finansowania i chcą terminowo otrzymywać płatności za sprzedaż swoich towarów lub usług. Zabezpiecza właścicieli firm przed ryzykiem niewypłacalności ich kontrahentów. Przedsiębiorcy, którzy planują rozszerzyć działalność o nowe rynki zbytu oraz zacząć proponować swoje usługi i produkty za granicą, mogą liczyć na wsparcie faktora, który nie tylko zapewni płynność finansową firmie, ale również sprawdzi potencjalnego klienta, weryfikując jego wypłacalność i tym samym zmniejszając ryzyko nieudanej współpracy.

Główne korzyści płynące z faktoringu to nie tylko poprawa płynności finansowej, ale również poprawa konkurencyjności oferty firmy. Przedsiębiorca, który nie musi przejmować się brakiem należności, może skoncentrować się na rozwoju biznesu, tym samym poprawiając sytuację firmy na rynku. 

Zmorą wielu firm są opóźnienia w płatnościach. Warto zauważyć, że brak płynności finansowej może doprowadzić do upadłości nie tylko start-upy czy mikroprzedsiębiorstwa. Priorytetem firm z sektora MŚP jest zabezpieczenie przed opóźnieniami w płatnościach. Przedsiębiorstwa, które są krótko obecne na rynku, mogą mieć trudności z pozyskaniem tradycyjnego finansowania z banku i rozwijaniem prowadzonej działalności. Alternatywą skrojoną na miarę sektora MŚP jest faktoring. Poprawia on nie tylko płynność finansową, ale również skraca czas oczekiwania na gotówkę, zmniejsza pracochłonność obsługi należności, dyscyplinuje dłużników firmy oraz, co istotne, zmniejsza zapotrzebowanie na źródła finansowania bez wzrostu zadłużenia. Dzięki faktoringowi firma nie musi polegać na dodatkowych źródłach finansowania, w terminie otrzymuje należności, które pozwalają na ugruntowanie jej pozycji na rynku – komentuje Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

Zminimalizuj ryzyko niewypłacalności swoich klientów

Na polskim rynku występują dwa rodzaje faktoringu: bez regresu oraz z regresem. Faktoring bez regresu, zwany również pełnym, polega na finansowaniu należności oraz przejęciu ryzyka niewypłacalności przez faktora. Ta forma finansowania łączy korzyści z finansowania i ubezpieczenia należności, dzięki czemu umożliwia bezpieczny i niezagrożony niewypłacalnością kontrahenta rozwój firmy. Natomiast faktoring z regresem, zwany również niepełnym, to usługa finansowania należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahentów przez faktora. W sytuacji, gdy dłużnik nie będzie w stanie spłacić należności, po okresie przeznaczonym na monitoring faktor zwraca wierzytelność do firmy i to ona jest zobowiązana do uregulowania konkretnej wierzytelności.

Ponad 55 proc. badanych przedsiębiorców ceni sobie firmy faktoringowe, które charakteryzują się „jakością obsługi” oraz prawie 54 proc. badanych docenia „szybkość obsługi/reakcji na zlecenie”. Porównanie trzech narzędzi finansowania (kredytu, leasingu i faktoringu) pokazuje, że faktoring jest najwyżej oceniany w kategoriach najmniejszej biurokracji, szybkości uzyskania środków oraz zbędności dodatkowych zabezpieczeń. Małe i średnie firmy potrzebują profesjonalnego, ale również indywidualnego podejścia w kwestii pomocy w finansowaniu i zrozumieniu modelu ich funkcjonowania.

Kontrahenci firm, które zdecydowały się na faktoring, inaczej podchodzą do sprawy uregulowania płatności, gdy muszą rozliczyć się z międzynarodową firmą zajmującą się zapewnieniem płynności finansowej. Problemy z uzyskaniem płatności są bolączką sektora MŚP; faktoring gwarantuje przedsiębiorcom sprawny dostęp do środków oraz możliwość realizacji dalszych celów firmy bez głowienia się nad problemami związanymi z brakiem gotówki. Warto zwrócić uwagę, że klienci faktora uzyskują pomoc również we współpracy z zagranicznym kontrahentem. Bibby Financial Services nie tylko weryfikuje wypłacalność klienta, ale również gwarantuje pomoc przy 

poznaniu panujących obyczajów kraju, w którym partner prowadzi działalność – dodaje Jerzy Dąbrowski.

Jak wygląda współpraca z faktorem?

Klient faktora nie musi przejmować się na wyrost, ponieważ to faktor przeprowadza swojego klienta przez całą procedurę. Przedsiębiorca dostarcza towar bądź realizuje usługę, następnie wystawia fakturę swojemu kontrahentowi. Kolejnym krokiem przedsiębiorcy jest przesłanie pocztą elektroniczną zeskanowanej faktury do faktora. W przypadku Bibby Financial Services firma księguje wierzytelność i w ciągu 24 godzin wypłaca przedsiębiorcy do 90 proc. wartości faktury. Do momentu zapłaty faktury przez kontrahenta firma faktoringowa monitoruje należność. Kontrahent klienta firmy faktoringowej reguluje płatność do faktora, który wypłaca dostawcy pozostałą należność po odliczeniu prowizji i opłat. 

Czy faktoring jest dla mojego przedsiębiorstwa?

Bibby Financial Services przyznając limit faktoringowy mikroprzedsiębiorstwu ocenia przede wszystkim klientów, z którymi współpracuje. Jeżeli mimo stosunkowo małego doświadczenia oraz krótkiej historii działalności klientami danego biznesu są firmy, które wyróżniają się rzetelnością – przedsiębiorca może ubiegać się o finansowanie w drodze faktoringu. Każde przedsiębiorstwo oceniamy indywidualnie, dzięki temu możemy oszacować jego potencjał i pomóc mu w dalszym rozwoju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie nie tylko proponować usługi faktoringowe na najwyższym poziomie, ale również zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę i wsparcie w codziennej pracy – stwierdza Jerzy Dąbrowski.

Razem z faktorem przez zmiany prawne i brexit

Co ósmy przedsiębiorca z sektora MŚP odczuł negatywne skutki wprowadzenia wyższej stawki płacy minimalnej, a prawie połowa firm zetknęła się z wyższymi kosztami usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty – pokazuje 13. fala badania Bibby MSP Index. Sposobem poradzenia sobie z tą sytuacją może być ograniczenie pozostałych kosztów pracowniczych oraz zmniejszenie zatrudnienia. Jednak w praktyce zaledwie jedna na dziesięć firm z sektora MŚP uważa, że aby poprawić swoją sytuację finansową w najbliższym czasie, będzie musiała zredukować liczbę pracowników. 

Według tego samego badania jesteśmy w stanie określić, że prawie co czwarty przedsiębiorca z sektora MŚP obawia się następstw wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Aż 26 proc. przedsiębiorców jeszcze nie jest w stanie określić, czy brexit będzie miał wpływ na prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności.

Firma faktoringowa podlega tym samym przepisom, co każde przedsiębiorstwo działające na terenie danego kraju. Właśnie dzięki temu faktor może zrozumieć wątpliwości oraz obawy przedsiębiorców – ponieważ działa na tych samych zasadach. Dlatego tak ważne dla przedsiębiorców jest to, aby znaleźć faktora, który będzie przede wszystkim dobrym partnerem firmy i wesprze ich nawet w tych najtrudniejszych dla firmy chwilach.

Firmy, które mają problemy finansowe związane z pogorszeniem ogólnej sytuacji na rynku, często decydują się na formy dofinansowania, które w konsekwencji prowadzą do pogorszenia ich sytuacji majątkowej – ponieważ generują odsetki. W przypadku faktoringu nic podobnego nie ma miejsca. Faktoring zapewnia firmom gotówkę na koncie na podstawie faktur, które zostały wystawione przy sprzedaży usług lub produktów przedsiębiorstwa, nie generując przy tym dodatkowych kosztów – komentuje Jerzy Dąbrowski. 

Opracowano na podstawie materiałów firmy Bibby Financial Services