Młodzież w Zarzšdzie Głównym Sekcji Poligrafów SIMP
6 gru 2016 14:43

Konsekwentne, wieloletnie starania Zarzšdu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP spowodowały nie tylko uaktywnienie działalnoœci naszego stowarzyszenia w terenie, ale również wzrost zainteresowania młodzieży studiujšcej na wyższych uczelniach: najpierw w Łodzi, a następnie w Warszawie. Powstały koła naukowe, stowarzyszeniowe rozwijajšce działalnoœć naukowo-technicznš, nawišzywane sš kontakty z czołowymi drukarniami oraz przedstawicielstwami producentów maszyn, urzšdzeń i materiałów dla poligrafii. Doceniajšc znaczenie działalnoœci kół młodzieżowych w naszym inżynierskim stowarzyszeniu, powołano w skład Zarzšdu Głównego przedstawicieli tych kół. Podczas zebrania w Drukarni Naukowo-Technicznej w Warszawie w dniu 8 maja bieżšcego roku do Zarzšdu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP przyjęty został jednogłoœnie przewodniczšcy koła zakładowego Sekcji Poligrafów SIMP w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej student Michał Sławiński, a w dniu 25 czerwca podczas zebrania zarzšdu w Drukarni Kolejowej w Krakowie członkiem Zarzšdu Głównego wybrany został jednogłoœnie student Piotr Orliński, przewodniczšcy koła zakładowego Sekcji Poligrafów SIMP przy Instytucie Papiernictwa i Poligrafii w Łodzi. Decyzja Zarzšdu Głównego o powołaniu w jego skład przedstawicieli młodzieży studenckiej stanowi uhonorowanie jej działalnoœci. Z drugiej strony będzie miała niewštpliwie wpływ na wzrost zainteresowania działalnoœciš obydwu kół ze strony szerokiego grona studentów uczšcych się w instytutach branżowych w Warszawie i Łodzi. AB