Modernizacja technologii w branży drukarskiej
6 gru 2016 14:59

PolSEFF2 to program inwestycyjny z linią kredytową o wartości 200 milionów euro, którego celem jest finansowanie inwestycji poprawiających efektywnośc energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) zarejestrowanych i działających na terenie Polski. To już druga edycja Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przy wsparciu Unii Europejskiej. Kto może skorzystać z PolSEFF2? Z programu mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, które: są własnością osób prywatnych w co najmniej 51 proc., w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą; zatrudniają nie więcej niż 249 pracowników; ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub aktywa nie przekraczają wartości 43 mln euro oraz są zarejestrowane i działają na terenie Polski. Finansowanie zakwalifikowanych do programu inwestycji jest realizowane w formie kredytów o wartości do 1 mln euro poprzez banki uczestniczące w programie. Po zakończeniu i pomyślnym zweryfikowaniu inwestycji przedsiębiorca otrzymuje dotację inwestycyjną wypłacaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wartości 10 proc. lub 15 proc. udzielonego kredytu. Dotacja jest przeznaczona na częściową spłatę zaciągniętego kredytu. W ramach PolSEFF2 może być sfinansowany praktycznie każdy projekt inwestycyjny polegający na wymianie maszyn tego samego typu, w rezultacie którego nastąpi poprawa efektywności energetycznej w firmie o minimum 20 proc. Wysokość dotacji zależy od typu projektu inwestycyjnego – 10 proc. dotacji jest przyznawane inwestycjom na poprawę efektywności energetycznej, których rezultatem będzie uzyskanie min. 20 proc. oszczędności w zużyciu energii, z kolei 15 proc. dotacji przeznaczone jest dla inwestycji związanych z termomodernizacją budynków, których rezultatem będzie uzyskanie min. 30 proc. oszczędności w zużyciu energii. PolSEFF oferuje bezpłatne doradztwo i wsparcie inżynierów przy składaniu wniosków, a także ocenę techniczno-finansową inwestycji oraz wykonanie audytów energetycznych dla projektów termomodernizacji budynków. Projekty inwestycyjne zrealizowane przez polskich przedsiębiorców w ramach pierwszej edycji programu PolSEFF w latach 2011-2014 pokazały, że modernizacja technologii i urządzeń drukarskich też może przynieść znaczące oszczędności energii sięgające aż 65 proc. Rosnące ceny energii sprawiają, że koszty związane z jej wykorzystaniem nabierają coraz większego znaczenia w strukturze kosztów operacyjnych polskich przedsiębiorstw. Na zmiany w podejściu do użytkowania energii w firmach ma również wpływ bardziej świadoma postawa społeczeństwa, które dostrzega negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Inwestycje modernizacyjne zrealizowane przez przedsiębiorstwa oferujące usługi poligraficzne w ramach pierwszej edycji programu PolSEFF polegały głównie na wymianie używanych i wyeksploatowanych maszyn drukarskich. Do głównych przyczyn realizacji tych projektów należały: potrzeba zwiększenia mocy produkcyjnych, poprawa jakości druku i wydajności lub wzbogacenie oferty o nowe produkty drukarskie wymagające zastosowania nowych technologii. Wszystkie projekty potwierdziły, że wybór optymalnego urządzenia wiązał się z istotnym obniżeniem kosztów energii. Połączenie pozytywnych rezultatów tych inwestycji związanych z możliwościami wzrostu sprzedaży, lepszych oraz bardziej zaawansowanych technologicznie produktów z istotnymi oszczędnościami po stronie kosztów użytkowania energii sprawiło, że okres zwrotu niektórych inwestycji wyniósł 1 rok, a średnio dla wszystkich zrealizowanych projektów były to 2 lata. Inwestycje w wymianę maszyn i urządzeń drukarskich realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa są również objęte finansowaniem w ramach programu PolSEFF2. W przypadku tych inwestycji przedsiębiorca może skorzystać ze standardowej procedury finansowania. W ramach procedury standardowej przedsiębiorca może liczyć na bezpłatne doradztwo inżynierów PolSEFF w pełnym zakresie (tj. pomoc przy składaniu wniosków, ocenę techniczno-finansową inwestycji oraz, jeśli jest to wymagane, wykonanie bezpłatnego audytu energetycznego). Procedurą standardową objęte są wszystkie inwestycje, które wymagają finansowania o wartości wyższej niż 250 tys. euro oraz inwestycje, które nie mogą zostać zrealizowane za pośrednictwem listy LEME (procedura uproszczona). Szczegółowe informacje o procedurze standardowej można znaleźć na stronie www.polseff2.org w zakładce „Aplikowanie/Inwestycje wspomagane”. Na podstawie materiałów PolSEFF opracowała AP

cript>