MUTOH ToucanăsolwentÓ nie musi być drogi
6 gru 2016 14:43

Chyba nie ma drukarni czy agencji reklamowej, które myœlšc o cyfrowych wydrukach wielkoformatowych nie rozważałyby zakupu plotera solwentowego. A jest w czym wybierać, poczynajšc od ploterów o szerokoœci ok. 130 cm do ploterów o szerokoœci ponad 5 m. Przykładem takiego urzšdzenia może być ploter Mutoh Toucan dostępny w dwóch wersjach: Toucan 64Ó Đ czterokolorowy ploter o szerokoœci zadruku 1600 mm oraz Toucan 87Ó Đ szeœciokolorowy o szerokoœci 2159 mm. Obydwa modele wyposażone sš w piezoelektrycznš głowicę drukujšcš najnowszej generacji Spectra i drukujš z rozdzielczoœciš do 360 x 720 dpi. Wydajnoœć ploterów wynosi odpowiednio 37,7 m2/h i 80,1 m2/h. W wyposażeniu standardowym posiadajš rolkowy system podawania mediów i odbioru wydruków, kartę sieciowš i twardy dysk 20 Gb oraz zaawansowane oprogramowanie RIP. Jak powszechnie wiadomo, wydruk solwentowy jest odporny na warunki atmosferyczne. Umożliwia to ekspozycję wydruków na zewnštrz bez dodatkowych zabezpieczeń. Dlatego plotery solwentowe wykorzystuje się najczęœciej do drukowania na foliach samoprzylepnych i bannerach. Koszty tych materiałów to około 3,50 zł za 1 m2 folii samoprzylepnej i około 12 zł za 1 m2 bannera. Przyjmujšc, że pełnokolorowy wydruk w 4 kolorach (CMYK) w pełnym kryciu (4 x 25%) zużywa 16 ml atramentu na 1 m2 wydruku, koszty atramentu można obniżyć do ok. 5 zł/m2 (w zależnoœci od producenta atramentu). Majšc te dane można przystšpić do obliczeń kosztów. Zakładajšc, że ploter będzie drukował 5 dni w tygodniu, ze œredniš prędkoœciš 25 m2/h, w systemie pracy 3-zmianowej i przy założeniu, że czas pracy na zmianie wyniesie 6 godzin, otrzymujemy tygodniowo: 6 godz. x 3 zmiany x 5 dni x 25 m2/h = 2250 m2 wydruku w tygodniu Koszty wydrukowania takiej iloœci grafiki sš następujšce: Ľ koszty atramentu Đ 2250 m2 x 5,00 zł/m2 = 11 250 zł Ľ folia samoprzylepna Đ 2250 m2 x 3,50 zł/m2 = 7 875 zł + koszty atramentu + 11 250 zł = 19 125 zł Ľ banner Đ 2250 m2 x 12,00 zł/m2 = 27 000 zł + koszty atramentu + 11 250 zł = 38 250 zł Najważniejsza jednak jest cena rynkowa tej pracy. Jak łatwo sprawdzić, œredni koszt zakupu gotowego wydruku w drukarni cyfrowej (m.in. Opinion, CDW, CAS, Masterprint) kształtuje się na poziomie 45 zł/m2 wydruku na folii i 59 zł/m2 na bannerze. Stšd wniosek, że tygodniowš pracę plotera Toucan można sprzedać za, odpowiednio, 101 250 zł i 132 750 zł. Wnioski nasuwajš się same: folia samoprzylepna Đ czysty zysk 82 125 zł; banner Đ czysty zysk 94 500 zł. Przyjmujšc, że Mutoh Toucan 64Ó kosztuje 69 990 euro, czyli ok. 306 tys. zł, zakup plotera zwróci się już po 4 tygodniach! Wszystkie założenia potwierdzone sš przez firmę CDW sp. z o.o. z Pruszkowa k. Opola i wynikajš z doœwiadczeń tej firmy w pracy z ploterem Mutoh Toucan 64Ó. Materiał dostarczony przez firmę Atrium Đ Centrum Ploterowe