My 360Ą Đ autorska kolekcja papierów koncernu Antalis
6 gru 2016 14:43

12 marca w warszawskim hotelu Bristol firma Antalis Poland podczas konferencji prasowej zaprezentowała nowš kolekcję papierów ozdobnych pod nazwš my 360Ą. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyły panie: Joanna Smolińska Đ dyrektor zarzšdzajšcy Antalis Poland, Anna Kowalska Đ dyrektor sektora Print, Anna Dmochowska Đ specjalista ds. promocji i PR oraz Marzena Dusza Đ starszy menedżer produktu. Na wstępie Anna Kowalska krótko scharakteryzowała historię firmy Antalis Poland i jej osišgnięcia potwierdzone wysokš pozycjš w rankingach prasowych. Podała również wyniki roku 2002, w którym koncern Antalis jako całoœć zajšł 2. miejsce w Europie i 4. miejsce w œwiecie pod względem wysokoœci obrotów. Natomiast spółka Antalis Poland według tego samego kryterium zajmuje 1. miejsce na rynku polskim z wartoœciš obrotów 308 mln zł i zyskiem 1 mln 800 tys. zł za rok ubiegły. Zdaniem Joanny Smolińskiej udział Antalis Poland w rynku to 25% (jeœli chodzi o sprzedaż magazynowš). Następnie Marzena Dusza przedstawiła my 360Ą Đ pierwszš kolekcję papierów ozdobnych zaprojektowanych na zamówienie koncernu dystrybucyjnego, czyli firmy Antalis, która jest jej właœcicielem i jedynym dystrybutorem. Kolekcja obejmujšca 7 rodzin papierów i kopert, które można dowolnie ze sobš komponować, jest okreœlana mianem paneuropejskiej, ponieważ docelowo (do końca br.) będzie dostępna w 18 krajach europejskich. Na razie została wprowadzona we Francji i W. Brytanii oraz w Polsce. W naszym kraju dostępne sš na razie 4 rodziny: DISCOVERme (papier przezroczysty z widocznymi włóknami oraz karton ze znakiem wodnym); FEELme (papiery fakturowane); LIGHTme (papiery perłowe i metalizowane) oraz SENDme (papiery do komunikacji). Kolekcji towarzyszš nowoczesne próbniki: w formie płyty CD, walizeczki oraz Đ specjalnie z myœlš o drukarzach Đ jako plansza do powieszenia na œcianie, z próbkami łatwo wyjmowanymi ze specjalnych kieszonek. Szczegółowe informacje na temat papierów my 360Ą znajdujš się na stronie internetowej www. my-360. com, której polska wersja będzie dostępna od 1 kwietnia. Uczestnicy spotkania mieli też okazję posłuchać muzyki specjalnie skomponowanej na potrzeby prezentacji nowej kolekcji. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>