Naœwietlarka Agfa:Avantra 44S w firmie Netbox
6 gru 2016 14:43

Agfa zainstalowała w firmie Netbox z siedzibš w Gostyniu naœwietlarkę :Avantra 44S. Zakup maszyny spowodowany był dynamicznym rozwojem firmy Netbox i rosnšcymi wymaganiami jej klientów. Avantra 44S jest wykorzystywana głównie do produkcji kolorowych czasopism, plakatów, katalogów i albumów. Niedawno zakupiona naœwietlarka stała się jednym z kluczowych ogniw łańcucha produkcyjnego w dziale przygotowania form drukowych firmy Netbox. Podstawowym przedmiotem działalnoœci firmy Netbox jest projektowanie i produkcja wielobarwnych jednostkowych opakowań kartonowych dla wielu różnych branż, poczšwszy od motoryzacyjnej, a skończywszy na farmaceutycznej. Firma wydaje także albumy, kalendarze i foldery. Na szczególnš uwagę zasługujš nasze dwa projekty Đ mówi Piotr Giermaziak, właœciciel firmy Netbox. Đ Jeden dotyczy wykonywania reprodukcji obrazów na płótnie, co stanowi zupełnš nowoœć na rynku, a drugi Đ wydania albumu prezentujšcego bogactwo i skarby bazyliki i klasztoru zakonu filipinów na Œwiętej Górze w Gostyniu. Avantra 44S okazała się niezastšpiona przy realizacji tego projektu, ponieważ wykorzystaliœmy możliwoœć œwiecenia diapozytywów z rozdzielczoœciš 3600 dpi. W zakresie wykonywania reprodukcji obrazów na płótnie firma Netbox podjęła współpracę z Muzeum Narodowym w Warszawie i wykupiła licencję zezwalajšcš na prowadzenie takiej działalnoœci. Spoœród zbiorów malarstwa Muzeum firma wybrała ponad 80 obrazów największych polskich malarzy. Każdy obraz pochodzi z limitowanej serii i dodatkowo posiada swój własny certyfikat, zawierajšcy dokładny opis obrazu, notę biograficznš autora oraz numer serii. Jest on swego rodzaju potwierdzeniem zgodnoœci wszelkich cech obrazu, czyli kolorystyki, szczegółów i faktury płótna z oryginałem. Ważnym elementem projektu jest porównywanie reprodukcji z obrazami oryginalnymi. Netbox tworzy reprodukcje w oparciu o unikatowš technologię, bezpoœrednio z oryginałów i na indywidualne zamówienie. Oprócz reprodukcji polskiego malarstwa Netbox posiada w swojej ofercie kilka obrazów Vincenta van Gogha, pochodzšcych ze zbiorów Muzeum van Gogha w Amsterdamie. W najbliższym czasie firma planuje podjšć współpracę z Muzeum Narodowym w Poznaniu i Galeriš Rogalińskš. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa

error: Kopiowanie zabronione!