Na drodze do Przemysłu 4.0
26 kwi 2022 13:29

Ewolucja firm produkcyjnych w kierunku Przemysłu 4.0 stawia przed kierownictwem szereg wyzwań. Połączenie CPS (Cyber-Physical System) zakłada w czasie rzeczywistym tworzenie i masową wymianę danych pochodzących z hali produkcyjnej, które docierają do osób decyzyjnych. Dane te stanowią rdzeń Przemysłu 4.0. Ogromna ich ilość w przedsiębiorstwach bez obróbki i analizy nie przyniesie jednak żadnych korzyści. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dane muszą być skutecznie przesyłane, czyszczone, przetwarzane, gromadzone i przechowywane. 

Portugalski dostawca rozwiązań z zakresu MIS i MES dla branży poligraficzno-opakowaniowej oferuje narzędzia, które pomogą w obraniu kursu na czwartą rewolucję przemysłową poprzez optymalizację, automatyzację i kontrolę linii produkcyjnej. Jedną z kluczowych aplikacji SISTRADE jest Manufacturing Execution System (MES), który dostarcza rozwiązania do planowania, gromadzenia danych, nadzorowania i kontrolowania procesu przemysłowego. SISTRADE oferuje także narzędzia do generowania informacji, umożliwiające szybkie podejmowanie decyzji i zwiększające produktywność.

Kontrola nadzorcza i pozyskiwanie danych

W zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych z hali produkcyjnej jednym z głównych rozwiązań oferowanych przez SISTRADE jest SCADA, umożliwiająca kontrolę nadzorczą i pozyskiwanie danych. To oprogramowanie oparte na sieci, automatycznie pobierające dane od operatorów, czujników maszyn, sterowników PLC (programowalnych sterowników logicznych) i różnych urządzeń w zakładzie produkcyjnym. SCADA ma możliwość prezentowania w czasie rzeczywistym trójwymiarowego obrazu wszystkich maszyn, operatorów i procesów, co pozwala ograniczyć czas bezproduktywny.

Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego automatyczne gromadzenie danych jest korzystne dla przedsiębiorstw. Wśród głównych korzyści można wymienić zwiększoną wiarygodność danych, ponieważ ingerencja człowieka jest ograniczona do minimum, co redukuje możliwość popełnienia błędu. Firmy uzyskują także lepszą kontrolę nad prędkością maszyny i dysponują wiarygodnymi danymi dotyczącymi przestojów w hali produkcyjnej. 

Niższe koszty, wyższe zyski

Jak można osiągnąć cel, jakim jest obniżenie kosztów i zwiększenie zysków oraz ograniczenie odpadów w firmie, jeśli analizuje się informacje produkcyjne z przeszłości, opierając swoje decyzje na informacjach nieaktualnych? Aby zagwarantować dobrą kontrolę, menedżerowie potrzebują aktualnych informacji tu i teraz. Automatyczne pozyskiwanie danych umożliwia podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem produkcją w oparciu o najbardziej aktualne dane pochodzące bezpośrednio z maszyn i od operatorów, co zapewnia maksymalną wydajność produkcji.

Dzięki systemowi automatycznego pozyskiwania danych można uzyskać informacje dotyczące stanu maszyny, prędkości chwilowej i średniej, czasu narządu i produkcji, a także ilości zużytych materiałów. W celu zapewnienia efektywnego utrzymania zasobów i terminowych dostaw dostarczane są informacje dotyczące przestojów. Dostęp do wszystkich tych informacji w czasie rzeczywistym nie tylko przyczynia się do zwiększenia wydajności produkcyjnej, ale także znacznie ułatwia monitorowanie kontroli jakości, wspierając zaangażowanie firmy w spełnianie najwyższych standardów jakości.

Przemysł 4.0 staje się rzeczywistością

Co umożliwi lepsze zrozumienie tego, jak firma może poprawić swoje wyniki z pomocą takiego systemu, niż rzeczywisty przykład rozwiązania SISTRADE już wdrożonego w firmie? Portugalski dostawca przytacza studium przypadku opisujące wdrożenie projektu „Przenośnik”. Obejmuje on instalację transporterów taśmowych pomiędzy halą produkcyjną a magazynem. W obszarze produkcji przygotowuje się palety do wysłania do magazynu, a operator umieszcza każdą paletę na taśmie, po czym system odczytuje kod kreskowy palety i dokonuje automatycznego transferu do magazynu. Cały ten proces zapewnia większą niezawodność, ponieważ każda paleta może być monitorowana za pomocą ekranów, dzięki czemu wiadomo, gdzie się znajduje. Nie ma potrzeby interwencji człowieka, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

Głównym celem tego rozwiązania jest ograniczenie ingerencji człowieka w zapisy danych produkcyjnych przy jednoczesnej znacznej poprawie wiarygodności danych. Koncepcja Przemysłu 4.0 stopniowo staje się rzeczywistością, przynosząc udowodnione korzyści w zakresie wydajności, oszczędności i sprawności w reagowaniu na zmiany rynkowe, co pozwala firmom wydobyć największą wartość z ich procesów i zasobów. Branża poligraficzno-opakowaniowa również może przyjąć tę rzeczywistość, korzystając m.in. z rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania dla Przemysłu 4.0, które oferuje SISTRADE. AN